SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2021.700.SKTSTPraksisændring - momspligt - ekspropriation - styresignal21-12-2121-12-21Momspligt Styresignal
SKM2021.698.SKTSTÆndring af praksis - moms - levering af transportydelser – udskydelse af virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST – styresignal21-12-2121-12-21Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2021.678.SKTSTGenoptagelse - ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler anvendt til ærindekørsel - styresignal15-12-2115-12-21Fradrag Styresignal
SKM2021.663.SKTSTBeregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen - styresignal - genoptagelse08-12-2108-01-22Generelt om punktafgifter Styresignal
SKM2021.519.SKTSTA/B-modeller - opgørelse af anskaffelsessum - afståelser - praksisændring - genoptagelse - styresignal07-10-2107-10-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2021.507.GÆLDSTÆndring og præcisering af praksis for inddrivelse af tvangsbøder01-10-2101-10-21Udlæg Styresignal
SKM2021.477.SKTSTStyresignal - genoptagelse – tonnageskat - nettofinansindtægter og -udgifter fra varedebitorer og varekreditorer16-09-2115-09-21Tonnageskat Styresignal
SKM2021.228.SKTSTForlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM.2020.172.SKTST, jf. SKM2019.145.SKTST, SKM2019.414.SKTST og SKM2019.548.SKTST - Styresignal27-04-2127-04-21Andet om moms Styresignal