Read this in english: Customs control

Toldstyrelsen kontrollerer postforsendelser, som kommer til eller sendes fra Danmark. Postforsendelser er både breve, pakker og kurérforsendelser. Alt post til og fra udlandet kan blive udtaget til kontrol, uanset om det drejer sig om lande inden for EU eller uden for EU.

Formålet med kontrollen er at undersøge, om forsendelser indeholder varer, som du ikke må føre ind eller ud af Danmark, fx narko, doping og visse skydevåben. Vi undersøger også, om der er tale om varer, du har pligt til at angive.  

Vi åbner forsendelser som led i stikprøvekontrol ud fra risikovurdering, hundemarkering eller tekniske undersøgelser.

Alle breve og pakker, der har været åbnet af Toldstyrelsen, bliver lukket med blå tape med teksten "Kontrolleret i tolden".

Toldstyrelsen laver toldkontrol på vegne af en lang række myndigheder.
Din forsendelse vil enten blive godkendt til indførsel, eller du vil blive kontaktet af den myndighed, der skal afgøre, om din vare må indføres.

Oversigt over myndigheder

I forbindelse med sagsbehandlingen vil der være ventetid. Du kan læse mere om reglerne for kontrol af breve og pakker i toldloven.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.