Du skal beregne og betale moms af en vare eller ydelse, hvis du har fået momsfradrag for den i din virksomhed, men bruger den privat eller til andre ikke-momspligtige formål.

Indberet moms

Du skal beregne udtagningsmomsen med 25 procent af indkøbs- eller fremstillingsprisen eksklusive moms. Du skal altså reelt tilbageføre den moms, du trak fra, da du købte varen eller ydelsen.

Du betaler udtagningsmomsen ved at indberette den som yderligere salgsmoms i den momsperiode, hvor du udtager varerne eller ydelserne til private eller ikke-momspligtige formål.

Når du bruger varerne eller ydelserne til eksempelvis et af disse formål, skal du betale udtagningsmoms:

  • Dit privatforbrug. Det gælder også, selvom din virksomhed selv sælger eller fremstiller varerne.
  • Repræsentation og gaver, for eksempel restaurantbesøg, tobaksvarer, chokolade, vin, spiritus og blomster.
  • Kost eller anden aflønning af personale i form af naturalier.
  • Hvis du bruger varer, som du har trukket momsen fra på, til momsfri virksomhed.
  • Præmier, for eksempel pokaler, som i reklameøjemed gives til sportsklubber og lignende.

Udtagning af varer til private formål mv. (Den juridiske vejledning)

Udtagning af varer og ydelser til ikke-fradragsberettigede formål (Den juridiske vejledning)

Lukning eller ændring af virksomheden

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.