En tilladelse til spil bortfalder hvis

  • tilladelsesindehaver meddeler Spillemyndigheden, at tilladelsen skal bortfalde,
  • udbud af spil ikke er startet senest tolv måneder efter tilladelsens startdato,
  • der ikke udbydes spil i en sammenhængende periode på over seks måneder, medmindre der er tale om sæsonbaseret udbud,
  • tilladelsesindehaver afgår ved døden,
  • tilladelsesindehaver kommer under værgemål eller samværgemål,
  • tilladelsesindehaver har indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering, eller
  • Skifteretten har truffet afgørelse om tvangsopløsning af tilladelsesindehaver.

Se SPILL § 45, stk. 1.

Bemærk

En tilladelse til udbud af spil på Grønland bortfalder, hvis tilladelse til tilsvarende udbud af i spil i Danmark tilbagekaldes eller bortfalder. Se SPILGRØL § 10, stk. 1.