Ud over det generelle, årlige gebyr, skal der betales et gebyr på 671 kr. (573 kr. 2010-niveau) i følgende situationer:

  • Ved syn af en ny spilleautomat, der opstilles første gang.
  • Ved syn af en spilleautomat, hvor der som følge af en ombygning er sket en ændring i antallet eller udvalget af spil på spilleautomaten. Dette vil også være tilfældet, hvis spilleautomaten ombygges til en anden automattype, for eksempel fra "Magic Night" til "Allan Capone". Hermed betragtes spilleautomaten som en ny spilleautomat.

Se SPILL § 42, stk. 8. 

Der udløses dog ikke et nyt gebyr på 671 kr. i følgende situationer:

  • Ved syn af en spilleautomat efter udskiftning af program eller reparation af komponenter, uden at der samtidig foretages ændringer i antallet eller udvalget af spil på spilleautomaten.
  • Ved syn af en spilleautomat som følge af udløb af den 5-årige synsperiode, uden at der foretages ændringer i antallet eller udvalget af spil på spilleautomaten.
  • Ved reetablering af en plombe (genplombering) som følge af udskiftning af program eller reparation af komponenter, uden at der samtidig foretages ændringer i antallet eller udvalget af spil på spilleautomaten.
  • Ved flytning af spilleautomater mellem samme tilladelsesindehavers spilsteder.

Fortolkningen af SPIL § 42, stk. 8, er ikke ændret i forhold til den tidligere gældende LBK nr. 631/2002 § 3, stk. 3, om det årlige gebyr.