Regel

Spillemyndigheden er bemyndiget til at opkræve gebyr fra ansøgere og tilladelsesindehavere til dækning af de samlede omkostninger til behandling af ansøgninger, udstedelse af tilladelser, tilsyn med tilladelsesindehavere og overvågning af spillemarkedet.

Se SPILL § 42.

Når der søges om tilladelse til udbud af væddemål, skal der betales et ansøgningsgebyr til Spillemyndigheden. Se SPILL § 42, stk. 2, 3, 4 og 5. Gebyret skal være betalt senest ved indlevering af ansøgningen, og dokumentation for betaling skal vedlægges ansøgningen.

Kontonummeret, som ansøgeren skal indbetale gebyret til, fremgår af ansøgningsblanketten. Gebyrets størrelse afhænger af, hvilken tilladelse der ansøges om.  Pr. 1. januar 2021 udgør ansøgningsgebyret følgende:

Type af tilladelse der ansøges om:

Gebyr

Tilladelse til væddemål

292.300 kr.

Tilladelse til både væddemål og onlinekasino

409.200 kr.

Indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål eller onlinekasino

58.500 kr.

Omsætningsbegrænset tilladelse til væddemål

58.500 kr.

Gebyrsatserne bliver reguleret efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv. Se SPILL § 42, stk. 11.

De aktuelle satser for ansøgningsgebyr kan i øvrigt findes på www.spillemyndigheden.dk.

Gebyr for indtægtsbegrænsede tilladelser

Der betales et gebyr på 57.200 kr. til Spillemyndigheden for en indtægtsbegrænset og/eller en omsætningsbegrænset tilladelse til væddemål. Gebyret dækker de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren.

Bemærk

Der er ikke mulighed for at forlænge en indtægtsbegrænset eller omsætningsbegrænset tilladelse. Hvis spiludbyderen efter udløbet af den 1-årige periode eller hvis hhv. den afgiftspligtige spilleindtægt på 1 mio. kr. eller omsætning på 5 mio. kr. er nået, og spiludbyder fortsat ønsker at udbyde spil, skal denne ansøge om en ny tilladelse. Der betales ansøgningsgebyr for hver enkelt tilladelse. Hvis tilladelsesindehaver ikke ansøger om en ny tilladelse eller ikke har mulighed for at opnå en ny tilladelse, skal tilladelsesindehaver ophøre med at udbyde spil.

Se SPILL § 42, stk. 4 og 5.

Tilbagebetaling

Ansøgningsgebyret betales for selve behandlingen af en ansøgning. Derfor tilbagebetales gebyret ikke, hvis ansøgningen ikke fuldt ud imødekommes eller i øvrigt ikke fører til en tilladelse.

Modifikation

Hvis der gives afslag på en ansøgning om en indtægtsbegrænset eller en omsætningsbegrænset tilladelse, kan der ske tilbagebetaling af halvdelen af ansøgningsgebyret.

Se SPILL § 42, stk. 4 og 5.