Af hjemmesidens eller brugergrænsefladens forside skal det fremgå, at tilladelsesindehaver har tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden.

Der skal være et aktivt link til Spillemyndighedens hjemmeside.

Se BEK nr. 1276/2019 § 13, stk. 3.

Bemærk

Hvis tilladelsesindehaveren anvender Spillemyndighedens mærkningsordning, skal mærket være det aktive link til Spillemyndighedens hjemmeside. Derudover skal Spillemyndighedens retningslinjer vedr. brug af mærket overholdes.

Se også

  • Afsnit J.A.1.2 om Spillemyndighedens mærkningsordning.