Hovedregel

Som hovedregel kan kasinoet afholde turneringer uden forudgående anmeldelse eller ansøgning til Spillemyndigheden.

Undtagelse nr. 1

Som en undtagelse hertil skal kasinoet søge Spillemyndigheden om tilladelse, hvis kasinoet ønsker at afvikle turneringer i nærtstående lokale, da dette er en undtagelse til bestemmelsen om, at kasinoet skal udgøre et sammenhængende entréområde. Spillemyndigheden kan tillade, at der i særlige, enkeltstående tilfælde afholdes turneringer i et nærtstående lokale.

Se BEK nr. 1290/2019 § 42.

Definition af nærtstående lokale

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om Spillemyndigheden kan give tilladelse til afholdelse af turneringer i et nærtstående lokale. Det er i den forbindelse vigtigt at fastslå, at Spillemyndigheden ikke har beføjelse til at meddele tilladelse til afholdelse af cash games i et nærtstående lokale.

Et nærtstående lokale kan defineres, som et lokale, der ligger ved siden af eller lige over/under eller i forlængelse af et kasino. Er to lokaler for eksempel forbundet via en vindeltrappe vil disse således, uanset niveauforskel, blive betragtet som nærtstående.

Vilkår i tilknytning til en tilladelse

Giver Spillemyndigheden tilladelse til afholdelse af turneringer i et nærtstående lokale, vil det i så fald blive meddelt på følgende vilkår:

  • Afviklingen af spil på spillebordene i kasinoet og i det nærtstående lokale sker i overensstemmelse med de af Spillemyndigheden godkendte spilleregler for poker.
  • Indgang til og udgang fra det nærtstående lokale skal ske udelukkende via kasinoet.
  • Alle indbetalinger og præmieudbetalinger skal foregå i kassen i selve kasinoet.
  • Spilleloven og kasinobekendtgørelsens regler, herunder reglerne om registrering af spillere, optælling af spilleborde og elektronisk overvågning skal overholdes.

Spillemyndigheden kan fastsætte yderligere vilkår for afholdelse af turneringen.

Spillemyndigheden finder fortsat ikke, at afholdelse af turneringer i et tilstødende lokale kræver særskilt tilladelse.

Undtagelse nr. 2

En anden undtagelse gælder for turneringer, der afholdes af kasinoer i fællesskab, og afholdelse af turneringer, som er en del af en række internationale turneringer. Disse turneringer skal anmeldes skriftligt til Spillemyndigheden senest 4 uger inden afholdelsen af turneringerne.

Se BEK nr. 1290/2019 § 43.