Almennyttige og velgørende foreninger mv. godkendt i henhold til LL § 8 A og § 12, stk. 3 kan ansøge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres momsfri almenvelgørende aktiviteter fra den pulje, som er afsat hertil i Finanslovens § 9 foreninger mv.

Se liste over godkendte foreninger (Den juridiske vejledning).

Det er en forudsætning for udbetaling af kompensation, at foreningen har et cvr-nr. og dermed en NemKonto, som kompensationen kan udbetales på.