2017
3 %
2016
4 %
2015
5 %
2014
6 %
2013
6 %
2012
6 %
2011
6 %

Udligningsskatten på indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger er afskaffet med virkning fra den 1. januar 2018.

Læs om reglerne:

Skat af og fradrag for pension og efterløn