2017
353 øre/km
2016
363 øre/km
2015
370 øre/km
2014
373 øre/km
2013
382 øre/km
2012
380 øre/km
2011
367 øre/km
2010
356 øre/km
2009
356 øre/km

Kørselsgodtgørelse kaldes også for befordringsgodtgørelse. Hvis din arbejdsgiver beder dig om at køre i din egen bil i arbejdstiden, kan arbejdsgiver udbetale kørselsgodtgørelse til dig. Det sker ud fra nogle faste satser for hver kilometer, du kører.

Læs om reglerne:

Kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri