2017
42 %
2016
42 %
2015
42 %
2014
42 %
2013
43,5 %
2012
45,5 %
2011
47,5 %

Skatteloftet fortæller, hvor høj en samlet skatteprocent, du kan komme til at betale af din indkomst.

Fra indkomståret 2010 blev der indført yderligere et skatteloft for positiv nettokapitalindkomst. Positiv nettokapitalindkomst kan højst beskattes med 42 procent i 2018 (42 procent i 2017).