Afgiftssatserne har tidligere udgjort:

  Afgift af kulprodukter efter energiindhold   2010  2011
5. Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus kr./GJ

14,8

15,0

6. Jordoliekoks *) kr./GJ

14,3

14,6

7. Brunkulsbriketter og brunkul kr./GJ

14,8

15,0

13.

Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s kombinerede nomenklatur

a. med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./GJ

12,4

12,7

b. med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./GJ

12,4

12,7

 

  Vare Sats til og med 31.12.2004 Sats i perioden 1.1.2005 til 31.12.2007 Sats i perioden 1.1.2008 - 31.12.2008 Sats i 2009 Sats i 2010  Sats
i 2011 
1.

Gas- og dieselolie

 

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer

27 øre/l 24,3 øre/l 24,7 øre/l 25,2 øre/l

41,3 øre/l

 

38,5 øre/l

42,0 øre/l

 

39,1 øre/l

2. Fuelolie 32 øre/kg 28,8 øre/kg 29,3 øre/kg 29,8 øre/kg 49,3 øre/kg 50,2 øre/kg
3. Fyringstjære 28 øre/kg 25,2 øre/kg 25,7 øre/kg 26,1 øre/kg 44,4 øre/kg 45,2 øre/kg
4. Petroleum 27 øre/l 24,3 øre/l 24,7 øre/l 25,2 øre/l 41,3 øre/l 42,0 øre/l
5. Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus 242 kr./t 217,8 kr./t 221,7 kr./t 225,7 kr./t 413,5 kr./t

420,9 kr./t

 

6. Jordoliekoks 323 kr./t 290,7 kr./t 295,9 kr./t 301,3 kr./t 471,9 kr./t 480,4 kr./t
7. Brunkulsbriketter og brunkul 178 kr./t 160,2 kr./t 163,1 kr./t 166,0 kr./t 280,6 kr./t 285,6 kr./t
8. Elektricitet 10 øre/kWh 9,0 øre/kWh 8,8 øre/kWh 8,9 øre/kWh 6,2 øre/kWh 6,3 øre/kWh
9. Autogas (LPG) 16 øre/l 14,4 øre/l 14,7 øre/l 14,9 øre/l 25,1 øre/l 25,6 øre/l
10. Anden flaskegas (LPG) 30 øre/kg 27,0 øre/kg 27,5 øre/kg 28,0 øre/kg 46,5 øre/kg 47,3 øre/kg
11. Gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 29 øre/kg 26,1 øre/kg 26,6 øre/kg 27,0 øre/kg 46,1 øre/kg

46,9 øre/kg

 

 

12. Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3) 22 øre/Nm3 19,8 øre/Nm3 20,2 øre/Nm3 20,5 øre/Nm3 35,1 øre/Nm3

35,7 øre/Nm3

 

 

13.

Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s kombinerede nomenklatur -

a) med et vandindhold på mindst 27 pct.

b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.

 

 

 

 

224 kr./t

 

311 kr./t

 

 

 

 

201,6 kr./t

 

279,9 kr./t

 

 

 

 

205,2 kr./t

 

284,9 kr./t

 

 

 

 

208,9 kr./t

 

290,1 kr./t

 

 

 

 

355,7 kr./t

 

467,6 kr./t

 

 

 

 

362,1 kr./t

 

476,0 kr./t

14.

Benzin

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer

22 øre/l 22,4 øre/l 22,8 øre/l

37,3 øre/l

35,5 øre/l

37,9 øre/l

36,1 øre/l

15. Ikke-bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift kr. pr. ton udledt CO2 155,4 kr./t

158,2 kr./t

 

 

16.

Smøreolie og lign. under pos. 27.10, 34.03.19, 34.03.99, 38.19 i EU´s KN, undtaget pos. 27.10.19.85 og offsetprocesolier, omfattet af pos. 27.10.19.99 

 

 

41,3 øre/l

42,0 øre/l