Der ydes ikke godtgørelse af CO2-afgift af energiforbrug til rumvarme og varmt vand, jf. CO2-afgiftslovens § 9, stk. 1.

Godtgørelse for CO2-afgift til nævnte formål bortfaldt den 1. januar 1996.