Blanketnr.
03.019
Formål med blanketten

Blanketten kan rekvireres på følgende måde

- Send en mail til center for e-Kapital - ekapital@sktst.dk

- Ring til Center for e-Kapital på telefon 72 38 02 10.

Vejledning til udfyldelse af blanketten findes på skat.dk/ekapital "Renter, indestående og gæld (IRTE, URTE, PANT, PADE)" for indkomståret 2016.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.