DatoTitel
28-08-20Vejledning til værdifastsættelse af motorkøretøjer
11-06-20Varsling af serviceændring i Motorregistret: Sekundære Erhvervsaktører
31-03-20Varsling af serviceændring i Motorregistret: Sekundære Erhvervsaktører
29-09-20Varsling af serviceændring i Motorregistret - Sekundære erhvervsaktører
05-05-20Udskiftning af Skattestyrelsens certifikat i webservicen til indberetning af pensionsafgifter (PAF/PBL)
18-05-20Udenlandske chauffører kan igen få prøvemærker til eksport
19-06-20Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
19-06-20Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
18-03-20Tinglysningsafgiften er ændret fra den 1. marts 2020
11-05-20Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
11-06-20Tariferingsforordninger, forklarende bemærkninger og ændring af teksten til KN
26-06-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
16-06-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
06-03-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
27-01-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
29-04-20Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
14-04-20Rettelse til toldtariffen - tillægstold
16-10-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
15-10-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
21-08-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
03-07-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
22-05-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
07-05-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
04-03-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
24-02-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
10-01-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
06-10-20Rettelse til Toldtariffen - ny opdelinger
24-07-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
14-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-09-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-09-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-09-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-07-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-04-20Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
08-04-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-04-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-04-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
05-03-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-01-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-01-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-04-20Rettelse til toldtariffen - antdumpingtold
05-06-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
19-05-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
24-07-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
03-02-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
25-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-06-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-01-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-07-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-01-20Rettelelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-07-20Ophævelse af tariferingsforordning, nye tariferingsforordninger og ændring af forklarende bemærkninger
20-03-20Nyt fra Motorstyrelsen: Ændringer/henstand med betaling af leasingydelser
22-04-20Nyt fra Motorstyrelsen: Sidemonterede nummerplader på motorcykler
01-04-20Nyt fra Motorstyrelsen: Registreringsafgift – dokumentation af fradrag for særlig anvendelse, fx udlejningskøretøjer
17-03-20Nyt fra Motorstyrelsen: Køretøjer anmeldt til eksport skal fortsat udføres af landet indenfor de fastsatte frister
17-03-20Nyt fra Motorstyrelsen: Grænselukningernes betydning for import og eksport af køretøjer
28-05-20Nyt fra Motorstyrelsen: Bilag til nyhedsbrev - Eksempler på placering af sidemonterede nummerplader på motorcykler
02-03-20Nyhedsbrev fra Motorstyrelsen Eksport af køretøjer - spørgsmål/svar om krav til dokumentation
27-04-20Nye tariferingsforordninger og ændringer til forklarende bemærkninger til KN
06-10-20Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
24-02-20Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
28-01-20Nye regler for EU-salg uden moms
29-01-20Ny version af EMCS den 13. februar 2020
30-09-20Ny release til Motorregistret
25-06-20Ny release til Motorregistret
24-02-20Ny release til Motorregistret
28-01-20Ny proces ved skrotning af køretøjer
26-08-20Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer suspenderes
13-05-20Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Maj 2020
10-09-20Motorstyrelsen retter forkerte oplysninger om brændstofforbrug i Motorregistret
13-03-20Motorekspeditionerne lukker midlertidigt
25-03-20Motorekspeditionerne forlænger midlertidig lukning
04-06-20Motorekspeditioner i Aalborg, Aarhus og Odense åbner igen den 10. juni 2020
12-06-20Motorekspedition i Høje Taastrup åbner igen den 22. juni
17-01-20Momsrefusion, Brexit og overgangsordningen
31-01-20Indførsel af ny standardsats for E10 benzin
09-07-20Håndtering af leveringsomkostninger ift. registreringsafgift for brugte køretøjer
23-06-20Gebyr for anmodning om eksportgodtgørelse stiger
15-06-20Fra den 1. juli 2020 er det ikke længere muligt at være selvanmelder ved eksport af køretøjer
01-07-20Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
16-01-20Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
03-02-20Annullering af stigning i registreringsafgiften pr. 1. januar 2020 for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler
24-02-20Afgiften på tobaksvarer stiger fra 1. april 2020
26-03-20Afgiften på råstoffer stiger
31-01-20Afgift af bæreposer og engangsservice sættes op.