Blanketnr.
03.041
Formål med blanketten

Indberetning af indskud og udtræk på etableringskonti, iværksætterkonti, konjunkturudligningskonti og indkomstudligningskonti.

PDF-udgave

Hent blanket 03.041

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.