Blanketnr.
03.030
Formål med blanketten
Indberetningsblanket der anvendes til opfyldelse af den obligatoriske indberetningspligt jf. kursgevinstlovens § 29 og skattekontrollovens § 10 B.
PDF-udgave

Blanketten kan rekvireres på følgende måde.

- Send en mail til e-Kapital - ekapital@sktst.dk

- Ring til e-Kapital på telefon 72 38 02 10.

Både ved skriftlig og mundlig bestilling:
Husk at oplyse det indkomstår der skal indberettes vedrørende.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.