Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.725.SRMomspligtige og momsfrie tilskud - Leveringssted24-10-17MomspligtBindende svar
SKM2017.724.SRHestetransporter - Beskatning af hovedanpartshaverens rådighed28-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.723.SRIrsk investeringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytte28-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.720.SROPP-projekt - kontorbygning28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.719.SROPP-projekt - hospice28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.718.SRRetserhvervelse af bonus, genoptagelse28-11-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.717.SRUdlån fra virksomhedsordningen - obligationer28-11-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.716.SRSelskab - væddemål - omkostninger28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.715.SRMomspligt af ture på køretøj, der manøvreres af kunden selv28-11-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.713.SRAmerikansk trust anset for skattemæssigt transparent28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.712.SRAmerikanske LLC'er anset for skattemæssigt transparente28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.711.SRMoms - fradragsret - forsikringsskader på personbiler28-11-17FradragBindende svar
SKM2017.697.SRReklamekoncept - donationer til godkendte foreninger28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.694.SRAndelsselskab - udviklingsomkostninger25-04-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.692.SROmdannelse af A/S til P/S - Overførselsreglen - Beskatning af likvidationsavance24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.691.SROphør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, fast driftssted28-11-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.690.SRMoms - momsfritagelse for almenvelgørende organisation24-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.688.SRPensionsudbetalinger fra udenlandsk pensionsordning indkomstskattepligtig efter PBL § 53 A, stk. 524-10-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.687.SRBehandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatning26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.681.SRAnstalt i Liechtenstein og selskab på Curacao28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.679.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2017 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb24-10-17Virksomheder + Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.677.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond22-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.676.SRMomsfritagelsen vedrørende betalinger og overførsler- køb af it-system24-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.671.SRSkattemæssige konsekvenser af stiftelse af fond samt indskud i fonden28-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.660.SRKapitallivsforsikring fortsat omfattet af PBL § 50 ved skift af porteføljemanager24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.659.SRSpilafgift - spil uden indsats for medlemmer af en forening24-10-17Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2017.657.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.656.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.654.SRSkattefrie arbejdsredskaber og hjælpemidler24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.653.SRSærlig aktieklasse og sammenlægning af aktieklasser24-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.651.SRSkattepligt til Danmark af pension24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.649.SRHåndværkerfradrag ved installation af el-fyr24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.648.SRMoms - ingen fradragsret for bespisning af skuespillere, statister og ansatte ved filmoptagelser24-10-17FradragBindende svar
SKM2017.647.SRGodtgørelse af elafgift til varmepumpe24-10-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.646.SRVirksomhedsordningen - sikkerhedsstillelse - interessentskaber24-10-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.645.SRGældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri - Valutakursgevinst24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.640.SRMoms - udviklingsprojekt - tilskud og momsfradrag24-10-17MomsgrundlagBindende svar
SKM2017.638.SRGrænseoverskridende skattepligtig fusion24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.637.SRTrust - transparent - stifter24-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.634.SRMoms - Investeringsgode - Regulering - Overdragelse af IT-system24-10-17Lønsumsafgiftspligt og registrering + FradragBindende svar
SKM2017.633.SRBruttolønsordning til betaling af studieafgift24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.632.SRHåndværkerfradrag ved benyttelse af underentreprenør24-10-17Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.631.SRPensionsordning - virksomhedsordningen - køb af aktier for opsparet overskud24-10-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.629.SRPeriodisering af tilskud - straksafskrivning24-10-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.628.SRInvesteringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytte24-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.627.SRMomspligt af ydelser i form af træning af servicehunde24-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.626.SRBegrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.624.SRVindmølleandele, skematisk ordning kunne ikke anvendes24-10-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.621.SRMomsfritagelse af vaccinationer udført af underleverandør26-09-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.620.SRPartnerselskab - fast driftssted - solcelleanlæg26-09-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.615.SRAmerikansk trust anset for skattemæssigt transparent24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.611.SRTinglysningsafgift vedrørende visse ejerpantebreve i fast ejendom26-09-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.605.SRAndelsselskabs deltagelse i en cash pool ordning26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.604.SREngelsk ACS anset for skattemæssigt transparent24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.601.SRGrænseoverskridende fusion - underskud24-10-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.600.SRMoms - Virksomhedsoverdragelse af ejendomsprojekt26-09-17ByggeriBindende svar
SKM2017.587.SRVærdiansættelse af ejendom ved handel mellem interesseforbundne parter26-09-17EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2017.585.SROverskudsvarme - anlæg til nedkøling af procesluft - varme fra røggas fra gaskedel anvendt til luftrensning og dampfremstilling26-09-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.584.SRFast driftssted - Bygge- og anlægsvirksomhed26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.583.SRLedelsens sæde26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.582.SRVederlag efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner26-09-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.581.SRMomspligt af kurser i køreteknik26-09-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.578.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond22-08-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.577.SROphævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder - vedtægtsændring26-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.576.SRMoms - afgiftspligtig person - kommunal institution - specialtandpleje og omsorgstandpleje26-09-17MomspligtBindende svar
SKM2017.575.SRAfvisning27-06-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.574.SRDobbeltdomicil - fuld skattepligt26-09-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.572.SRMoms - Selvejende Institution kan sælge ejendom momsfrit26-09-17ByggeriBindende svar
SKM2017.569.SRAnbringelse af pensionsmidler i unoterede aktier26-09-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.568.SRTrust - transparens - gave26-09-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.566.SRFast driftssted ved projektstyring fra dansk kontor20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.543.SRMomsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - reverse charge - outsourcing af administration - køb af system22-08-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.558.SRUdenlandsk kapitalforsikring - Opsigelse - skatte- og afgiftspligt28-08-17Arv og gaverBindende svar
SKM2017.554.SRKapitalforhøjelse skattemæssige konsekvenser for aktionærer og selskaber28-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.549.SRMoms på fast ejendom - tilbageskødning af byggegrunde22-08-17ByggeriBindende svar
SKM2017.547.SRInvesteringsforening, overflytning til værdipapirfond, udenlandsk forvaltning22-08-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.544.SRMoms - ejendomsselskabs salg af fast ejendom22-08-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.542.SRMomsfritagelse af ydelser i form af formueforvaltning med investeringsmandat fra selvstændig gruppe til medlemmer22-08-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.540.SRErhvervsbeskatning - udlejning af aktiver27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.536.SRMoms - forsikring - snerydning - abonnement22-08-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.535.SRUnderskudsbegrænsning og fraflytning27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.533.SRBeskatning af kompensation for forhøjelse af bidragssatser22-08-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.532.SRMomspligt af kursusvirksomhed med efteruddannelse af kørelærere22-08-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.523.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse - genoptagelse af bindende svar22-08-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.520.SRDigital valuta anset for struktureret fordring22-08-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.519.SRFast driftssted - salgs- og servicemedarbejder - hjemmekontor27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.516.SRRabatordning27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.515.SRFast driftssted - tysk byggeselskab27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.514.SRInternational sambeskatning - genplacering ejendomsavance27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.511.SRIntet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelser27-06-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.509.SRFast driftssted - underentreprenør27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.502.SRCFC dispensation27-06-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.496.SRTysk ph.d.-studerende - legat fra hjemland27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.495.SRTysk ph.d.-studerende - stipendium fra hjemland27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.494.SRRenter tilskrevet livsforsikring omfattet af PBL § 50 ikke indkomstskattepligtig27-06-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.487.SRSkattefrihed - etablering af biogasanlæg27-06-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.485.SRSuccession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlag27-06-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.484.SRUdenlandsk fond - udskilt fra stifters formuesfære - selvstændigt skattesubjekt23-05-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.481.SRIkke fast driftssted, virksomhed omfattet af "international trafik"27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.476.SRTrust i Liechtenstein anset for skattemæssigt transparent27-06-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.475.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse27-06-17FradragBindende svar
SKM2017.474.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse og salg27-06-17MomspligtBindende svar
SKM2017.469.SRAktieombytning - henstandssaldo - omgåelse27-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.459.SRElafgift - godtgørelse - datacenter - UPS27-06-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.453.SRBitcoin mining og tilrådighedsstillelse af datakapacitet - moms og godtgørelse af elafgifter27-06-17Energi og kuldioxid + Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.452.SRErstatningsbeløb i form af engangsbeløb efter overenskomst27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.451.SRKommunalbestyrelsesmedlemmers anvendelse af 60-dages-reglen i Ligningslovens § 9 B efter nyvalg27-06-17Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.450.SRTuba finansieret ved lønomlægning27-06-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.449.SRVederlagsaktier omfattet af LL § 7 P28-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.427.SRHvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed23-05-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2017.426.SRHvedefutures for en planteavler, der allerede havde solgt sin hvede, kunne ikke anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed23-05-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2017.425.SRHvedefutures for en svineproducent, der indgås for at prissikre kommende forbrug af foderhvede og foderbyg, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.23-05-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2017.423.SRManglende aftale mellem arbejdsgiverselskabet og de ansatte om anvendelsen af ligningslovens § 7 P21-05-23Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.422.SRFordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces - brug af fordelingsnøgle25-04-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.421.SRModregning og godtgørelse ved fraførsel af affald23-05-17MiljøafgifterBindende svar
SKM2017.411.SRFast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/S23-05-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.410.SRCEO Fraud, driftstab, fordring23-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.408.SRVirksomhedsordningen - ubeboet stuehus - sikkerhedsstillelse23-05-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.391.SRVærdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter - fusion23-05-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.390.SRForbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017)23-05-17Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.389.SRBeskatning af arbejdsgivers tilskud til kantineordning23-05-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.387.SRAfvisning af anmodning om bindende svar23-05-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.386.SRMoms - Almen boligforenings salg af byggegrund28-03-17FradragBindende svar
SKM2017.384.SRVærdi af fri bil ved deleleasing25-04-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.381.SRDispensation for pensionsalder for kabinepersonale og piloter vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger23-05-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2017.380.SRMomspligt - kuratorsalær25-04-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.379.SRIkke momsfritaget kontingent til forening28-03-17MomsgrundlagBindende svar
SKM2017.378.SRMomsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - momsfri administration af kundeforespørgsler25-04-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.377.SRInvesteringsforening, opdeling i andelsklasser, overflytning, afståelse23-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.376.SRPersonalegode - installation af Officepakke på IT-udstyr25-04-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.375.SRAfgift - engangsservice - palmebladsprodukter25-04-17MiljøafgifterBindende svar
SKM2017.374.SRSkattefri anpartsombytning og spaltning uden tilladelse25-04-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.368.SRMoms - fællesregistrering - fast ejendom28-03-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.361.SRTilskud til egnsteater ikke omfattet af momsloven25-04-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.352.SRMomspligt - Finansielle el-kontrakter25-04-17MomspligtBindende svar
SKM2017.351.SRKompensationsbeløb - konvertering af forsyningsområde - ikke momspligt25-04-17MomspligtBindende svar
SKM2017.349.SRFast driftssted - hjælpende og forberedende karakter25-04-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.347.SRGrænseoverskridende fusion - fusionsdato25-04-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.346.SRLønindkomst ved arbejde om bord på DIS-skib, der bl.a. transporterede lystfiskere, ikke anset for lempelsesberettiget efter sømandsbeskatningslovens § 528-03-17Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.345.SRMoms - momsfri genbrugsbutikker25-04-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.333.SRBegrænset skattepligt, udbytte, flytning af hjemsted, retmæssig ejer, omgåelsesklausul28-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.324.SRAfgiftsfritagelse - biomasseaffald til varmefremstilling28-02-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.323.SRAfgiftspligt for motor, som trækker en generator til elfremstilling samt en varmepumpe28-03-17Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2017.322.SRAfgørelse om skattepligt af udbetaling af mengrad28-03-17Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2017.318.SRSport - momsfritagelse25-04-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.317.SRSpilleklub - skattepligt25-04-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.315.SRSelvejende institutions leverancer af bl.a. dopingkontrol ikke anset for omfattet af momsloven28-03-17MomspligtBindende svar
SKM2017.314.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - delvis fri bolig for hovedaktionær28-03-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2017.312.SRMomsfritagelse af underleverandørs levering af MR-canninger til hospitaler mv.28-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.311.SRMomsfritagelse af levering af MR-scanninger til hospitaler mv.28-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.310.SRIkke leveringssted i Danmark ved salg af træpiller fra lager i Tyskland28-03-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.309.SRElektronisk levering af reklameplads momspligtig28-03-17MomspligtBindende svar
SKM2017.308.SREjendomsavance - forlods ekspropriation28-03-17EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2017.306.SRMoms - levering af kabel - leveringssted og betalingspligtig person28-03-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.293.SRMomspligt af tilskud til nedsættelse af prisen på transport af gods.28-03-17MomspligtBindende svar
SKM2017.291.SRSikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen28-03-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.287.SRMedarbejderaktieordning var ikke omfattet af ligningslovens § 7P.28-03-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.285.SRProfessionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 B28-03-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.284.SRAfvisning af anmodning om bindende svar - teoretisk spørgsmål28-03-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.261.SRAfvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger28-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.258.SRMoms - kommunalt tilskud til hal28-03-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.251.SRGratiale til medarbejdere i koncern, i anledning af moderselskabets jubilæum28-03-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.250.SRBådudlejning - hobby - privatanvendelse28-02-17VirksomhederBindende svar
SKM2017.232.SRFast driftssted, indkomstopgørelse27-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.214.SRTinglysningsafgift ved virksomhedspant - ejerpantebrev28-02-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.213.SRFast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.211.SRTinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver28-02-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.201.SRSkattefrit afkald på regresfordring24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.198.SRNæringsdrivende med køb/salg af fast ejendom28-02-17Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2017.197.SRGodkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 C28-02-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.195.SRAnmodning om genoptagelse - SKM2016.72.SR28-02-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.194.SRSkattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskud28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.193.SRFratrædelsesgodtgørelser - skattefri bundgrænse28-02-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.192.SRSkattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelse28-02-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.191.SRSkærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren28-02-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.190.SRHonorar fra ejendomsinvesteringsselskaber28-02-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.189.SRKoncession - servicestationer28-02-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.188.SRTransport til sikkerhed - virksomhedsskatteloven § 4 b28-02-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.184.SRFCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparent28-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.183.SRIrsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparent28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.169.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte28-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.168.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte28-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.166.SRFradrag for tab omfattet af afskrivningsloven § 40 C28-02-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.150.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse28-02-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.133.SRUrealiseret kurstab på renteswapaftaler ved optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendom28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.131.SRMomslovens § 13, stk. 1 nr. 2 - social forsorg og bistand -"fritvalgsordningen"28-02-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.129.SRInvesteringsforening - andelsklasser - opdeling28-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.114.SROvergang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til alm. livsforsikringsselskab succession fremførsel negativ afkastskat24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.109.SRLån, afståelse, omkostninger, opgørelse af gæld24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.108.SRFri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.106.SRFast driftssted - bygge- og anlæg24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.100.SRAnpartshaveres indskud af anparter i fond24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.99.SRKonsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.92.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Y-land20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.90.SRNedsættelse af boligafgift - udlodningsbeskatning24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.89.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Danmark og i Y-land20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.84.SROPP projekt, afskrivninger ejerlejligheder - ejerskab - frivillig momsregistrering20-12-16Andet om moms + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.83.SRMoms - studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler kan anses for momsfri personbefordring24-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.79.SRFondsbeskatning - nedsættelse af grundkapital til dækning af underskud24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.77.SRTinglysningsafgift - fusion - tilsvarende virksomhedspant24-01-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.76.SRAftale om aktielønsprogram indgået inden ligningslovens § 7 P's ikrafttræden24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.75.SRKrav til lønnens størrelse i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse24-01-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.74.SRKildeskat på udbytte - retmæssig ejer - gennemstrømning24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.73.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.72.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.43.SRTilsagn om at stemme for et senere fremsat rekonstruktionsforslag sidestilles med en aftale om frivillig akkord20-12-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.36.SRPersonalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort20-12-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.33.SRAndelshaverkonti - beskatningstidspunkt20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.32.SRMoms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning20-12-16ByggeriBindende svar
SKM2017.31.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.30.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.29.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen20-12-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.28.SRMomsfritagelse af plejeydelser20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.23.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.21.SRMomsfritagelse af selvstændig gruppes ydelser til forsikringsklubber20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.19.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til forsikringsvirksomheder20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.18.SRVirksomhedsoverdragelse - forsikringsvirksomhed20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.17.SRSelskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.16.SRInvesteringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.14.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.13.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.12.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.10.SRKapitalforhøjelse i datterselskab - Indfrielse af gæld - Samlet ordning20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar