SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.116.SRInvestering i aktier m.v., hvor det var overladt til kollektive investeringsfonde m.fl. at foretage investeringerne, var ikke næring - skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 620-03-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.114.SRMoms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauer16-03-18Andet om moms + MomspligtBindende svar
SKM2018.113.SRDriftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession15-03-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.112.SRAndelsbeskatning - Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentning15-03-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.111.SRAfkald på regresfordring. Gældseftergivelse. Underskudsbegrænsning14-03-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.110.SRTræk af honorar til pensionsmæglere på pensionsordninger13-03-18Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2018.108.SRVærdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelse12-03-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.107.SRTinglysningsafgift - tinglysning af ændringer til ejerpantebrev i fast ejendom - overførsel af afgift12-03-18TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2018.104.SRGevinst og tab ved afståelse af bitcoins09-03-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.98.SRMoms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom08-03-18MomspligtBindende svar
SKM2018.97.SRTilskud, Moms07-03-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.95.SRDelvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedel07-03-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.93.SRFlytning af hjemsted til Danmark - fast driftssted - underskud01-03-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.90.SRLuxembourgsk SCSp (Société en Commandite Spéciale) anset for skattemæssigt transparent28-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.89.SRFritagelse for CFC-beskatning26-02-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.82.SRDonation af ophold i sommerhus eller helårsbolig til en forening m.v. omfattet af ligningslovens § 8 A21-02-18 Bindende svar
SKM2018.81.SRSkattemæssige konsekvenser af skattefri fusion mellem ejendomsdatterselskaber21-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.80.SRKreditorforsikring ved arbejdsløshed - Ejerskabet til forsikringen - Gældseftergivelse overfor den forsikrede20-02-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.79.SROverdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål19-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.78.SRUdlån til helejet P/S og K/S fra pensionskasses ejendomsdatterselskab19-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.75.SRTinglysningsafgift - anvendelse af afgiftspantebreve efter opdeling i ejerlejligheder16-02-18TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2018.74.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.73.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.72.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.71.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.70.SRGaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytte14-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.69.SRFast driftssted - Juletræsplantage14-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.52.SRSkattefritaget varmeværks indgåelse af samarbejde05-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.42.SRHavneselskab - fortsat skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 324-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.35.SRKursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 202115-01-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2018.34.SROPP-projekt - kontorbygning på lejet grund15-01-18Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2018.31.SRInternational sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto15-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.29.SRMoms - Salg af delvis nedrevet ejendom12-01-18ByggeriBindende svar
SKM2018.26.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mand12-01-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.20.SRLivsforsikringsaftale, PBL § 53 A11-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.8.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte11-01-18Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.19.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger10-01-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.18.SRKildeartsbegrænsning, personskattelovens § 13, stk. 7, landbrugsejendom, interessentskab, arbejdstidskrav09-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.17.SRTab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 201709-01-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2018.16.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger i kunders formueafkast ved opgørelse af individ-PAL for forsikringer uden ret til rentebonus09-01-18Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2018.15.SRErasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligt09-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.13.SRLønsumsafgift - filial - udenlandsk finansiel virksomhed08-01-18Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar