SKM nummerSKM overskriftDatoEmne
SKM2015.804.BRTold - tarifering - fiskeudskæringer - filet22-12-15TariferingDom
SKM2015.803.BRSkønsmæssig ansættelse - sort arbejde - opvasker - underleverandør22-12-15Personlig indkomstDom
SKM2015.802.BREkstraordinær genoptagelse - skat - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - inddragelse af nye spørgsmål22-12-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.801.BRKlagebehandling - Skatteankenævnet - personlig fremmøde22-12-15Fradrag og afskrivninger + Når man vil klageDom
SKM2015.786.BRMoms - fradrag - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag21-12-15Virksomheder + FradragDom
SKM2015.780.BRRegistreringsafgift - importerede brugte biler - beregningsmetode15-12-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.778.BRMoms - fradrag - udgifter afholdt af ejerforening - berettiget forventning15-12-15FradragDom
SKM2015.775.BRKlagefrist overskredet - særlige omstændigheder15-12-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Erhvervsmæssig importDom
SKM2015.751.BRMoms - salg af mobiltelefoner - momskarrusel - uselvstændige mellemled04-12-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.744.BRMaskeret udlodning - forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - nyt anbringende02-12-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.742.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt stianlæg - begrundelsesmangel - ugyldighed01-12-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.730.BRIndberetningspligt - personalegode - kantineordning - strategi- og teambuildingstur23-11-15Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2015.727.BREjendomsvurdering - grundværdi - tilsidesættelse af skøn - plangrundlag - begrundelse23-11-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.716.BRGenoptagelse - ordinær og ekstraordinær - særlige omstændigheder - indsætninger på bankkonto - refusion af udlæg18-11-15Personlig indkomstDom
SKM2015.692.BREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - særlige omstændigheder - konkurs - reaktionsfrist06-11-15Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.680.BREkstraordinær genoptagelse - skat - driftstab - reaktionsfrist03-11-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.678.BRRegistrering i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO) - grundlag - begrundelse03-11-15IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktionerDom
SKM2015.675.BRSkønsmæssig ansættelse - sort arbejde - opvasker - underleverandør02-11-15Personlig indkomstDom
SKM2015.663.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - dårlige jordbundsforhold - ekstrafundering22-10-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.658.BRFradrag moms og skat - tab på debitorer - udbedring fejl og mangler - afskrivning, ikke specificerede driftsmidler19-10-15Fradrag + VirksomhederDom
SKM2015.613.BRSkønsmæssig ansættelse- lønindkomst - kontanthævninger23-09-15Personlig indkomstDom
SKM2015.606.BRSkatteproces – berigtigelse af LSR-kendelse – efter 1½ år18-09-15Når man er part i en sagDom
SKM2015.596.BRMoms - uregistreret virksomhed - indbetalinger på sagsøgers konto - skønsmæssig ansættelse11-09-15MomsgrundlagDom
SKM2015.594.BRRetserhvervelse løn og lejeindtægt - konkursbo - hovedanpartshaver og ægtefælle10-09-15Personlig indkomstDom
SKM2015.586.BRTold - tarifering - set-top bokse - myndighedsfejl08-09-15TariferingDom
SKM2015.583.BRMoms - salg af mobiltelefoner - momskarussel07-09-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.578.BREkstraordinær genoptagelse - sambeskattede selskaber - direkte følge - dokumentation af tab07-09-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.575.BRFri bil - virksomhedsordningen - rådighed - afmeldt i en periode - brugtmomsordningen04-09-15Personlig indkomstDom
SKM2015.574.BRSkatteproces - søgsmål – e-mail sendt kort efter lukketid04-09-15Når man vil klageDom
SKM2015.561.BRNulstilling - A-skat m.v. – hovedanpartshaver og direktør – ægtefælle - begrundelsesmangler26-08-15Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2015.560.BREjendomsvurdering - grundværdi - værdi af intern byggemodning25-08-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.550.BRMaskeret udbytte - udgifter - eneanpartshavers private bil17-08-15Personlig indkomstDom
SKM2015.549.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto17-08-15Personlig indkomstDom
SKM2015.548.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - bidrag fra nærtstående17-08-15Personlig indkomstDom
SKM2015.547.BRArbejdsmarkedsbidrag - sygedagpenge og førtidspension - ATP og SUPP - egne bidrag17-08-15Særligt for arbejdsmarkedsbidragDom
SKM2015.546.BREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – fjernvarmeledninger - bevisbyrde14-08-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.542.BRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - afdrag og rentebetalinger13-08-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.541.BRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger13-08-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.539.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fastsættelse af råjordspris13-08-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.537.BREjendomsvurdering - grundværdi - ekstraordinær genoptagelse - uaktuel anvendelsesmulighed13-08-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.521.BREkstraordinær genoptagelse – skat – reaktionsfrist – bevismæssige vanskeligheder – særlige omstændigheder04-08-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.520.BRSkønsmæssig ansættelse - uregistreret virksomhed - manglende regnskab - indsættelser på bankkonti - udstedte fakturaer03-08-15Personlig indkomst + Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2015.519.BRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - låneforhold - salg af båd - familie - fælles økonomi30-07-15Personlig indkomstDom
SKM2015.518.BRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - subsidiær beskatningsret - lempelse30-07-15Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2015.517.BREjendomsavance - zoneændring - ekspropriation30-07-15EjendomsavancebeskatningDom
SKM2015.516.BRMaskeret udlodning - kreditering - mellemregningskonto29-07-15Personlig indkomstDom
SKM2015.515.BREjendomsvurdering - grundværdi - offentligretlig byrde28-07-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.514.BRInddrivelse - prøvelse af udlæg - flere fordringshavere - afvisning28-07-15UdlægDom
SKM2015.509.BREkstraordinær genoptagelse – ejendomsværdiskat – særlige omstændigheder – ejendom udlejet13-07-15Når man ønsker en sag genoptaget + EjendomsværdiskatDom
SKM2015.497.BRDomstolsprøvelse - ankefrist - afvisning08-07-15VirksomhederDom
SKM2015.496.BRGenoptagelse af skatteansættelse - kort ligningsfrist - ekstraordinær ansættelse - reaktionsfrist - begrundelsesmangler08-07-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.486.BRFuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse - lempelse – begrundelsesmangler06-07-15Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2015.485.BREjendomsavance – genanbringelse – landbrugsmæssig drift – interessentskab06-07-15EjendomsavancebeskatningDom
SKM2015.483.BRTold - midlertidig oplag - frigivelse - toldskyld06-07-15Forsendelse og transiteringDom
SKM2015.482.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - dårlige jordbundsforhold - ekstrafundering06-07-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.478.BREjendomsavance - nyopført stuehus - virksomhedsordningen06-07-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2015.477.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - salg af ejendom06-07-15Ejendomsavancebeskatning + Når man vil klageDom
SKM2015.475.BREl- og vandafgift – godtgørelse - teatervirksomhed06-07-15Miljøafgifter + Energi og kuldioxidDom
SKM2015.469.BRFri bil - adressesammenfald - privatbenyttelsesafgift03-07-15Personlig indkomstDom
SKM2015.461.BRMoms - konkursbo - fradrag - tab på debitorer30-06-15MomsgrundlagDom
SKM2015.442.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - råjordsværdi25-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.441.BRFri bolig - rådighedsbeskatning - erhvervsmæssig del - udvidet ligningsfrist25-06-15Personlig indkomstDom
SKM2015.440.BRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - solcenter25-06-15VirksomhederDom
SKM2015.439.BRKonkurs - omstødelse - betaling24-06-15Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2015.434.BRMoms - fradrag - konkursbo22-06-15FradragDom
SKM2015.433.BRGenoptagelse af skatteansættelse - ordinær og ekstraordinær - forvaltningsretlige forpligtelser - reaktionsfrist - befordringsfradrag22-06-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.429.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - provenu fra selskabs ejendomssalg19-06-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.428.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - råjordsværdi19-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.427.BREkstraordinær genoptagelse – moms og skat – særlige omstændigheder – administratorsvigt - reaktionsfrist19-06-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.425.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger på bankkonto – maskeret udlodning – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfrist19-06-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.424.BREjendomsvurdering – benyttelseskode - landbrug eller beboelse19-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.421.BRSyn og skøn - adgang til sagens ejendom18-06-15Personlig indkomst + Når man vil klageKendelse
SKM2015.413.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand16-06-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.412.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand16-06-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.409.BREjendomsvurdering - grundværdi fradrag for forbedringer - råjordsværdi16-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.408.BRSyn og skøn - afvisning - retlig vurdering - ejendoms anskaffelsessum16-06-15Virksomheder + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2015.407.BRTvangsauktion - sagsomkostninger påløbet under kæremålsbehandling16-06-15TvangsauktionDom
SKM2015.401.BRSkønsmæssig ansættelse - erhvervsmæssig virksomhed - manglende regnskabsgrundlag15-06-15VirksomhederDom
SKM2015.391.BRSalg af virksomhed - andel i juletræsplantage - salgssum10-06-15VirksomhederDom
SKM2015.390.BREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag - jordbundsforhold10-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.384.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - salg af rettigheder09-06-15VirksomhederDom
SKM2015.383.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - udeholdte indtægter - driftsudgifter09-06-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.382.BREkstraordinær genoptagelse - Projekt Money Transfer - indsætninger på bankkonto09-06-15Personlig indkomstDom
SKM2015.381.BRSkønsmæssig forhøjelse - begrundelsesmangler - klageinstans reparation - åbenbart urimeligt skøn - hjemvisning09-06-15VirksomhederDom
SKM2015.380.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsværdiprincippet09-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.378.BRFri bil - gulpladebil - rådighed - kørselsgodtgørelse - dokumentation09-06-15Personlig indkomstDom
SKM2015.364.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - hæftelse29-05-15Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2015.363.BRDriftsomkostninger - konsulentydelser - interessefællesskab - skærpet bevisbyrde29-05-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.362.BRAfskrivning - vildthegn29-05-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.360.BRMoms - grænsehandelskoncept - fjernsalg - grov uagtsomhed28-05-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakledninger27-05-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.357.BRGenoptagelse - national sambeskatning - koncernforbindelse - købsoption26-05-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.353.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. arbejdsudleje eller entreprise hæftelse22-05-15Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2015.352.BRSalgssum - pizzaria22-05-15VirksomhederDom
SKM2015.351.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyningsanlæg - råjordspris - skøn22-05-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.350.BRMoms - fradrag - fakturakrav - dokumentation - EU-handel22-05-15Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2015.349.BRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - gaver fra sønner22-05-15Personlig indkomstDom
SKM2015.348.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse21-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.345.BRFri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregel20-05-15Personlig indkomstDom
SKM2015.342.BRProces begrundelse ugyldighed20-05-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.340.BRMaskeret udlodning - låneforhold - værdi af fordring20-05-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2015.339.BRFri bil - privat kørsel - 60-dages reglen20-05-15Personlig indkomstDom
SKM2015.338.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - privat benyttelse - rådighed20-05-15Personlig indkomstDom
SKM2015.328.BRRegistreringsafgift - hæftelse - prøveskilte - anvendelse13-05-15Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.319.BRInddragelse af registreringsforhold - sikkerhedsstillelse - sagsbehandlingsfejl11-05-15Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeDom
SKM2015.312.BRPeriodisering - retserhvervelsestidspunkt - risikopræmie - vindmølleprojekter08-05-15Personlig indkomstDom
SKM2015.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyningsledninger08-05-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.310.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger og hævninger på bankkonto - sagsbehandlingsfejl08-05-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2015.309.BRFri bolig - rådighedsbeskatning - hjemmekontor - forventningsprincippet - lejlighed udlejet til børn08-05-15Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
SKM2015.301.BRGenoptagelse - skatteankenævn - kort ligningsfrist - begrundelsesmangel - ugyldighed07-05-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2015.300.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - vej- og stianlæg - forsyningsanlæg07-05-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.298.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyningsanlæg07-05-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.265.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg17-04-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.264.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg17-04-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.263.BRRegistreringsafgift - godtgørelse - eksport - værdiansættelse17-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.261.BREjendomsvurdering - grundværdi - dårlige jordbundsforhold16-04-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.260.BRKommanditist - fradragskonto - selvskyldnerkaution - regres16-04-15VirksomhederDom
SKM2015.259.BRKuldioxidafgift - elektricitet - tung proces - ventilation16-04-15Energi og kuldioxidDom
SKM2015.257.BRGodtgørelse - elektricitetsafgift - kuldioxidafgift - momsfradrag - genoptagelse16-04-15Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2015.255.BREjendomsvurdering - klage - frist - særlige omstændigheder15-04-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
SKM2015.252.BRLejligheder i Frankrig - rådighed - helårsbolig udlejet til datter - helårsbolig udlejet til bekendt - maskeret udlodning - forlænget ligningsfrist15-04-15Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2015.250.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg15-04-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.249.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg15-04-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.247.BRMoms - afgiftsgrundlag - byttehandler14-04-15MomsgrundlagDom
SKM2015.246.BROpgørelse af A-skat, AM-bidrag og momstilsvar - slettede angivelser - tab på debitorer - ugyldighed14-04-15Arbejdsgiverens særlige pligter + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
SKM2015.243.BREjendomsværdiskat - sommerhus - udlejning 10 mdr. årligt - nærtstående parter - rådighed - lejer bosat i udland13-04-15EjendomsværdiskatDom
SKM2015.242.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - nedslag i grundværdi - jordbundsforhold13-04-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.241.BRLønsumsafgift - ordinær genoptagelse - berostillet - ændring af praksis13-04-15Opgørelse, angivelse og betalingDom
SKM2015.237.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloak-, varme- og vandforsyning09-04-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.236.BRProces - overskridelse af søgsmålsfrist - domstol - afvisning09-04-15Når man vil klageDom
SKM2015.232.BROmkostningsgodtgørelse - rimelighedsvurdering - kompleksitet - skøn honorar07-04-15Når man vil klageDom
SKM2015.231.BRAfgift af glødelamper - afgiftsgodtgørelse - dokumentation07-04-15Glødelamper og elek. sikringerDom
SKM2015.227.BRErhvervelsesmoms - tysk bil - vederlaget for varen30-03-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.224.BRTobaksafgift - vandpibetobak - syntetisk - oplagshaver - forfaldstidspunkt26-03-15Tobak mv.Dom
SKM2015.223.BREjendomsvurdering - overskridelse af klagefrist - modtagelse af vurderingsoplysninger - særlige omstændigheder26-03-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
SKM2015.222.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - jordbundsforhold - ekstrafundering26-03-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.221.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse26-03-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.220.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse26-03-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.219.BRAfvisning - søgsmålsfrist - overskridelse25-03-15Når man vil klage + VirksomhederDom
SKM2015.218.BRKlagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder25-03-15Når man vil klage + Personlig indkomstDom
SKM2015.217.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler - hæftelse24-03-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.216.BRErstatning - direktør - driftstab24-03-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.215.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - mellemregning - dokumentation24-03-15VirksomhederDom
SKM2015.210.BRErhvervsmæssig virksomhed - internetdomæner - køb - salg - udlejning - klikindtægter24-03-15VirksomhederDom
SKM2015.202.BRSkatteproces - fristoverskridelse - for sent indgivet stævning19-03-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.196.BRUnderskud - skat - udlejning af fly - arbejdstidskrav - beskatning af arv fra udland13-03-15Personlig indkomst + Arv og gaver + VirksomhederDom
SKM2015.183.BRSkønsmæssig ansættelse - skat - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - grundlag for skøn - frisør09-03-15VirksomhederDom
SKM2015.176.BREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – ekstern vej06-03-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.175.BRProces - mangelfuld begrundelse - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsafgift varmeforsyning05-03-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.174.BRMoms - salg af telekort - danske grossister - indkøb fra EU søsterselskab - ekstraordinær genoptagelse05-03-15Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2015.166.BRBankoverførsler - skattepligt eller gaveafgiftspligt - reelle ejer af selskab03-03-15Arv og gaver + Personlig indkomstDom
SKM2015.165.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmetilslutning - landinspektør - kloak- og vandforsyningsanlæg03-03-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.164.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger27-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.163.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger27-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.162.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger27-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.154.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeforsyning24-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.150.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - vejanlæg på grunden24-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.149.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg24-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.148.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jord24-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.147.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg24-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.138.BRUdlæg - ur og halskæde - ejerforhold - kammerat23-02-15UdlægKendelse
SKM2015.136.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeanlæg - kloak- og eltilslutning20-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.126.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jordbund - nedslag for ekstrafundering16-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.122.BRMoms - grænsehandelskoncept - både - ekstraordinær genoptagelse16-02-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.118.BREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning12-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.117.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - intern kloakforsyning - hovedanlæg12-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.116.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - regn- og spildevandsledning12-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.115.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - forsyningsanlæg12-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.112.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstrafundering - varmeforsyning - hovedanlæg09-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.111.BRFri bil - privat benyttelse - flere biler - formodningsregel - vinteropbevaring09-02-15Personlig indkomstDom
SKM2015.110.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning09-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.109.BRSkønsmæssig ansættelse – dokumentation for lån - formueopgørelse09-02-15Personlig indkomstDom
SKM2015.108.BRProces – overskridelse af ankefrist – kundskab om foretagen underretning – realitetsbehandling af klage09-02-15Processuelle bestemmelserDom
SKM2015.107.BRMoms - udlejning af fast ejendom - fradrag - ekstraordinær genoptagelse09-02-15FradragDom
SKM2015.106.BRØl-, vin- og mineralvandsafgift - indkøb i Tyskland - eget brug09-02-15Privates ind- og udførsel samt rejsereglerDom
SKM2015.102.BRUdeholdt omsætning - beskatning af udstedte fakturaer - udlodning til hovedanpartshaver05-02-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.99.BRHovedaktionærs mellemregningskonti - aktionærlån anset som løn - manglende tilbagebetaling af lån05-02-15Personlig indkomstDom
SKM2015.86.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg03-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.85.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund03-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.79.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej30-01-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.68.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer27-01-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.67.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedring - drænanlæg27-01-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.62.BRMoms - momspligtige leverancer - brugtmomsordningen - biler - ekstraordinær genoptagelse27-01-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + MomspligtDom
SKM2015.55.BRModregning - overskydende skat - rette debitor - underretning til kreditor22-01-15Modregning og transportDom
SKM2015.51.BRMaskeret udlodning - salg til underpris - manglende dokumentation20-01-15Personlig indkomstDom
SKM2015.50.BRTold - tarifering - set-top bokse19-01-15TariferingDom
SKM2015.45.BRRegistreringsafgift - afgiftsmæssig identitet - angivelsesfrist - berettigede forventninger14-01-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.38.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - momstilsvar - indsætning bankkonto13-01-15Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2015.37.BRRette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto - manglende bogføring13-01-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.33.BRMoms - omvendt betalingspligt - rette leverandør af ydelser12-01-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.1.BRCVR-registeret - erhvervsmæssig virksomhed - startdato05-01-15Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter