SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.165.SRChokoladeafgiftsloven - Dekoration til bagværk19-03-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.164.SREtableringskontomidler - væsentlig arbejdsindsats19-03-19VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.163.SROphørsspaltning og overdragelse med succession19-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.162.SROphørsspaltning og overdragelse med succession19-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.161.SRVærdiansættelse af bitcoins ved tilflytning15-03-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.158.SRYdelser benævnt ”promotion and offering of sales financing” ikke momsfritagne formidlingsydelser14-03-19Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.156.SRKraftvarmeværk overgik til ”foreningsbeskatning” som følge af overførsel af elproduktionen13-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.155.SRInvestering gennem partnerselskab anset for struktureret fordring13-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.149.LSRFradrag for udgifter til underleverandører11-03-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.148.BREjendomsværdi og Grundværdi - udlejningsejendomme11-03-19Erhvervsejendomme + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.147.LSRMomspligt af udlagt undervisning11-03-19MomspligtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.146.LSRSalg af bygninger med negativ værdi08-03-19SalgAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.145.SKTSTForenklet valgfri model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - styresignal08-03-19Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.144.LSRFradrag for indskud på etableringskonto08-03-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.142.SKTSTForvaltning af investeringsforeninger - begrebet forvaltning i momsmæssig forstand - præcisering - styresignal.08-03-19Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.141.SRBeskatning af søfolk efter DIS- og DAS-ordningen08-03-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.140.SRAktieløn - warrants - afståelse08-03-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.139.SRSupplerende gratisaktier - aktieløn08-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.138.SRAktieaflønning08-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.125.SRLL § 4 - Selskab som rette indkomstmodtager af overskudsandel i advokatpartnerselskab06-03-19VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.123.SRUnit trust på Guernsey anset for selvstændigt skattesubjekt05-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.122.SRAIF-Værdipapirfond - Investeringsselskab - Omstrukturering05-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.121.BROffentlig ejendomsvurdering - grundværdi04-03-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.135.BRMomstilsvar – anden forening - hjemvist07-03-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.117.SRAlmennyttig fond - fradrag for interne uddelinger og hensættelser04-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.116.SKTSTSkatteansættelse - dødsboer - genoptagelse - styresignal01-03-19DødsboerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.115.SRSalg af vindmølleandele - skattemæssig succession01-03-19Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.114.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 201901-03-19Handel med udlandet og betalingspligtige personerMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.113.SRAmerikanske IRA-pensionsordninger - beskatningsret - lempelse28-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.108.SROPP-projekt - til offentlig institution28-02-19Fradrag og afskrivninger + Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.106.SRMomspligt - ekspropriation af ejendom26-02-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.105.SRFællesregistreret enhed - momsfradrag i forbindelse med ejendomsprojekt26-02-19FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.104.SRUdgifter til arbejdsrelateret psykologbistand kunne fradrages og var skattefri for modtageren22-02-19Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.134.BRSyn og skøn - afskæring af afhøring af "sagkyndigt" vidne07-03-19Når man vil klage + Processuelle bestemmelserKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.100.SKTSTPraksisændring vedrørende udenlandske lærlinge og praktikanter samt præciseringer vedrørende udenlandske studerende - styresignal21-02-19Udenlandsk indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.99.SRLeveringssted for ydelser i forbindelse med levering af produktionsanlæg til industriproduktion i tredjeland20-02-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.98.SRMomsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater og udstillingsplads ved afholdelse af international kongres20-02-19Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.97.SREl-patronordningen - demontering af kraftvarmeanlæg20-02-19Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.92.SRSkattemæssig succession - LL 8 P - Ægtefællesuccession19-02-19VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.157.BRIndsætninger på bankkonto – tilbagebetaling af lån – ekstraordinær genoptagelse14-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.83.SRMoms af kompensation mod at ’frafalde et krav’14-02-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.82.SRGenbeskatning af underskud ved outsourcing af produktion med videre14-02-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.81.SKTSTStyresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning14-02-19SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.79.SRDobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler13-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.78.SRAfståelse af bitcoins modtaget som gave13-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.77.SRBeregningsgrundlag for ligningslovens § 7 P12-02-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.159.ØLRFri bil – fri motorcykel – fri båd – fristregler – begrundelse – kommission – beslaglæggelse14-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.73.LSRGenbeskatning af negativ fradragskonto08-02-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.72.LSRGrundværdi (årsomvurdering) – Omberegnet grundværdi08-02-19EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.71.LSRBrand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - Afgiftsfritagelse08-02-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.70.LSRGæld vedrørende et jordbrugslån08-02-19ForældelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.69.LSRForhøjelse af kapitalindkomst og aktieindkomst – Tab ved salg af investeringsbeviser - Dødsbo08-02-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.68.LSRSkattefrihed – Rejsegodtgørelser - Lønomlægning08-02-19Arbejdsgiverens særlige pligterAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.67.SRVirtuelle valutaer - Bitcoins08-02-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.137.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning07-03-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.65.SRFamilien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt05-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.64.SRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn05-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.63.SRBeskatningsret - udligningstillæg fra en tysk offentlig myndighed til en lærer bosat i Danmark05-02-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.160.BRHævninger fra konti anset for skattepligtig indkomst14-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.58.SRLån – Callable Subordinated Capital Securities05-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.130.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse07-03-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.131.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – førstegangsovertrædelse – import - uregistreret07-03-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.57.SRBetaling af koncernbidrag fra norsk moderselskab til norsk datterselskab05-02-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.128.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse06-03-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.136.HRTransfer Pricing - transfer pricing-dokumentation – rettidig - markedsføringsaktiviteter07-03-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.49.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte29-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.48.LSRPensionsordning - Virksomhedsordningen - Køb af aktier for opsparet overskud29-01-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.47.SRPiloter - dobbeltbeskatning - lempelse - DBO med Storbritannien29-01-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.46.LSRStrukturskadeerstatning29-01-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.44.SRSalg af jord fra privat ejendom - ikke pålagt moms28-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.40.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte28-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.39.LSRStrukturskadeerstatning28-01-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.38.LSRGodtgørelsesberettigelse – Afgift af dieselolie anvendt til drift af råstofpumper25-01-19Energi og kuldioxidAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.37.LSRKursgevinst ved omlægning af gæld25-01-19Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.36.LSRTilbagebetaling af chokoladeafgift vedrørende myslibarer24-01-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.34.LSRLån over mellemregningskontoen anset for løn24-01-19Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.33.LSRFritagelse for skattetræk af bevilling fra Det Frie Forskningsråd24-01-19Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.153.BRSkønsmæssig ansættelse – mangelfuldt regnskabsgrundlag bruttoavance – branchetal12-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.32.SKTSTVærdihåndteringsydelser - Momspligt - Praksisændring - Genoptagelse - styresignal23-01-19FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.129.ØLRHenstand – Registreringsafgift - Ferrari07-03-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.31.SRVedtægtsændring og afvisning af spørgsmål22-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.30.SRKapitaludvidelse med forlodsudbytte medførte overførsel af gevinstmulighed til børn22-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.28.SRPBL § 50 - skift af investeringsmanager21-01-19Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.133.BRModregning – Kompetence – Sagsbehandlingsfejl07-03-19Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.127.BRBeskatning af anpartshaverlån06-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.75.BRSkatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)11-02-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.152.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed11-03-19MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.26.SRMoms - Donation til opførelse af kirkerum17-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.132.ØLREjendomsværdiskat ekstraordinær genoptagelse særlige omstændigheder07-03-19EjendomsværdiskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.25.SRVirksomhedsordningen - ledig kapital - køb af investeringsvine17-01-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.24.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.23.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.22.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.21.SRObligatorisk afgift – ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.20.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.119.ØLRIndeholdelse af A-skat – ansvar for manglende indeholdelse – bestemmende indflydelse – fri bil – kontanthævninger – privateudgifter04-03-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.19.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.18.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.101.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed21-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.95.ØLRDødsbo – arveafkald19-02-19DødsboerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.17.SKTSTMomsfritagelse af fertilitetsbehandling - praksisændring - styresignal14-01-19Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.16.SRTilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren kunne gennemføres uden skattepligt14-01-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.15.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 - handel med virtuel valuta14-01-19KontrolbestemmelserSKM-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.126.BRIndsætninger - Pengeoverførsler fra privatperson - Bevisbyrde06-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.14.LSRRegistreringsafgift af motorkøretøjer11-01-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.13.LSRUdbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger - Patentarbejde10-01-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.10.SRVirtuelle valutaer - Bitcoins - Spillegevinst09-01-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.9.SRBonusordning - aktieoverdragelse - skattefrit tilskud - aktieløn08-01-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.8.SRIkke moms på de gebyrer, som blev opkrævet vegne af en styrelse08-01-19MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.7.SRAfståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed08-01-19VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.93.VLRToldtarifering af spindlere til børnesikkerhedsgitre antidumpingtoldforordning19-02-19TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.6.SKTSTGenoptagelse af kreditorselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk koncernforbundet debitorselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering - styresignal07-01-19SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.4.SRSkattefritagelse for indsamlet bidrag07-01-19Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.1.SRTrust - skattemæssigt transparent07-01-19SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.74.HROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter - offentlig ejendomsvurdering09-02-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.94.BREkstraordinær genoptagelse direkte følge forkortet ligningsfrist bekræftende til genmæle19-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.151.ØLROpgørelse af aktieavance – anskaffelses- og afståelsessum – maskeret udlodning11-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.107.ØLRNulstilling af A-skat og AM-bidrag – konkurs – ægtefælle28-02-19Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.150.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter11-03-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.91.ØLRSkønsmæssig ansættelse af lejeindtægter – hjemvisning18-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.59.BRAfvisning – rettergangsfuldmægtig – sag anlagt efter frist på retssagsportalen – IT-problemer – sag anlagt rettidigt05-02-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.112.BRSpørgsmål om skatteforvaltningens erstatningsansvar for tilsidesat afgørelse om registreringsafgift28-02-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.111.BRGenanlæg efter afvisning – oprindelig fristafbrydende virkning – manglende hjemmel til genoptagelse28-02-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.120.ØLRKrydstogtsaktivitet omfattes ikke af tonnageskatteordningen04-03-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.90.BRIkke ret til fradrag for installationer i fritidshus18-02-19Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.110.BRKlagefrist overskredet – ikke særlige omstændigheder28-02-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.118.BRSkattepligt – bopæl – centrum for livsinteresser04-03-19Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.109.ØLRUdlodningsbeskatning – bevis for overdragelse – skiftende forklaringer28-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.102.BREkstraordinær genoptagelse – ordinær genoptagelse – nyt anbringende – korrespondance fra skattemyndighederne21-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.96.BRGenoptagelse – nye oplysninger19-02-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.103.BRSkattetillæg – særlige omstændigheder – selvangivelse22-02-19Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betalingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.89.BRFri bil - maskeret udlodning – ordinær genoptagelse18-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.88.ØLRMarkedsprisen for licenser ved eksternt salg skulle anvendes koncerninternt uden korrektion18-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.61.BRProjekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhed05-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.86.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation18-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.87.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation18-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.80.ØLRArbejdsudleje – gartneri – podning af frugttræer13-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.62.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation – beskæring – plantning05-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.11.BRMaskeret udlodning – mellemregningskonto - selskab09-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.124.BROmgørelse – betingelser ikke opfyldt05-03-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.66.ØLRBeslaglæggelse – registreringsafgift – mistanke om strafbart forhold07-02-19StrafKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.27.ØLRMineralolieafgift – støttebrændere ved opstart og nedlukning21-01-19Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.5.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter07-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.84.BRSkønsmæssig forhøjelse – dokumentation for forældelse af gæld15-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.35.HRGrundejer berettiget til ekstraordinær genoptagelse24-01-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.85.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse bevisbyrde18-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.41.ØLRMaskeret udlodning – dokumentation for køb af springhest – skærpet bevisbyrde28-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.55.BRBefordringsfradrag – Skærpet bevisbyrde – Brobizz-kvitteringer31-01-19Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.52.VLRStraf – momssvig – skattesvig - dokumentfalsk – uregistreret virksomhed – falske fakturaer – værdi af fri bil31-01-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.76.BRGrundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift11-02-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.43.ØLRSkønsmæssig ansættelse – lønindkomst – maskeret udlodning28-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.42.ØLRSkattepligt – fraflytning – sommerhus - ingen erhvervsmæssige interesser i Frankring28-01-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.45.BRFradrag for grundforbedringer - tilslutningsafgift - vurderingsloven29-01-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.2.BRSkøn over ejendomsværdi for erhvervsejendom ikke tilsidesat07-01-19Erhvervsejendomme + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.60.BRIndsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi05-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.53.BRBeskatning af værdien af rådighed over fritidsbolig på skovejendom31-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.12.BRMaskeret udlodning – Yderligere løn - Aktieavance10-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.56.BRFradrag for tab på valutaterminskontrakter04-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.29.ØLRStraf – momssvig – chokoladeafgift – ikke registreret fødevarevirksomhed21-01-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.3.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - bekræftende til genmæle - sagsomkostninger07-01-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.54.BRLægefaglig konsulents salg og udbringning af vin var ikke erhvervsmæssig virksomhed31-01-19VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.50.VLRStraf – momssvig – skattesvig – unddragelsernes størrelse - nulangivelser31-01-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.51.ØLRStraf – dokumentfalsk – momssvig – bedrageri – tilståelse - rettighedsfrakendelse31-01-19StrafDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter