SKM nummerSKM overskriftDatoEmne
SKM2018.653.LSRErhvervelsesmoms for lystbåd erhvervet fra EU21-12-18MomspligtAfgørelse
SKM2018.652.LSRTilgodehavende ved salg af virksomhed - Virksomhedsordningen21-12-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2018.651.SRLivsforsikring - Transparente selskaber21-12-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.650.SKTSTSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201921-12-18Fradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKM-meddelelse
SKM2018.648.SANSTEksportgodtgørelse – Manglende fremstilling af køretøj20-12-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2018.647.LSRErhvervsobligation i virksomhedsordningen20-12-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2018.646.SRBriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren - skattefrit arbejdsredskab20-12-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.645.LSRÆndret momsansættelse – Forrentning af tilbagebetalingsbeløb fra indbetalingstidspunktet20-12-18Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2018.644.LSRKrav på omkostningsgodtgørelse anset for forældet20-12-18Når man vil klageAfgørelse
SKM2018.643.LSRDispensation for fristoverskridelse i forbindelse med for sen indsendelse af selvangivelse og beholdningsoversigt ved fraflytning20-12-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.640.LSRGrundværdi - Undtagelse fra vurdering20-12-18EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2018.639.SRFastsættelse af skattemæssig primoværdi for indkomståret 2017 for lagerbeskattede værdipapirer - fradrag for tab på lagerbeskattede værdipapirer, der ikke tidligere var fratrukket19-12-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.638.SKTSTMoms - solcelleanlæg, husstandsvindmøller mv. - opgørelse af salgsmoms - momsregistrering - genoptagelse - styresignal19-12-18MomsgrundlagStyresignal
SKM2018.634.SRAktieombytning - eventuel betaling af afdrag på henstandssaldo vedrørende fraflytterskat18-12-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.632.SRVirtuelle valutaer, manglende oplysninger, afvisning17-12-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.631.SRVirtuelle valutaer, manglende oplysninger, afvisning17-12-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.630.SREjendomsavance - Genanbringelse14-12-18EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2018.626.SRElektriciteten fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, anset for afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net13-12-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.623.SRSkattefrie aktieombytninger11-12-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.621.SRLigningslovens § 4 - rette indkomstmodtager af overskudsandel10-12-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.620.SRDispensation for CFC-beskatning ved datterselskab10-12-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.619.SRMoms - Virksomhedsoverdragelse byggeprojekt10-12-18ByggeriBindende svar
SKM2018.618.SRFast driftssted - Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, og Art. 5 i dansk-schweizisk dobbeltbeskatningsoverenskomst07-12-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.617.SRMoms på fast ejendom - levering af interessentskabsandele med anvisningsret til fast ejendom05-12-18Andet om momsBindende svar
SKM2018.616.SRFørstegangssalg af kunst - succession - virksomhedsomdannelse.04-12-18Andet om momsBindende svar
SKM2018.615.SRMoms - et taxibestillingskontor leverer momsfri formidling af personbefordring04-12-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.614.SRAffaldsvarme- tillægs- og kuldioxidafgift - brændværdi af fiberfraktioner fra afgasset og separeret husdyrgødning04-12-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.613.LSROverskud af virksomhed - Fradrag for udgifter til fremmed arbejde03-12-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.612.LSRTrust - Selvstændigt skattesubjekt03-12-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.611.LSRForhøjelse af momstilsvar - Nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører03-12-18FradragAfgørelse
SKM2018.609.LSRNægtet anvendelse af virksomhedsordningen – Konsekvensændringer af indkomstopgørelser – Efterbeskatning af opsparet overskud30-11-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2018.608.SKTSTRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201930-11-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKM-meddelelse
SKM2018.607.LSRKonkursbo – Fradrag for moms af tab på debitorer30-11-18FradragAfgørelse
SKM2018.606.LSREjendomsavancebeskatning – Afståelse af ejerlejlighed30-11-18EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2018.605.LSRSkattepligtig avance ved salg af ejendom30-11-18EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2018.604.SRDeludlejning af andelsselskabets areal ikke foreneligt med det kooperative formål29-11-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.603.LSRNægtet genoptagelse af skatteansættelsen - Afskrivning på takstrettigheder til pensionsforpligtelser29-11-18Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2018.602.LSRAfslag på genoptagelse af ejendomsvurderingen29-11-18Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2018.601.SRUdenlandske volontører - lommepenge - skattepligt29-11-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.600.SRMoms - momsfritagelse - avis29-11-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.596.SRInvesteringsselskab - ETF’ere27-11-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.595.SRGodtgørelse for forskelsbehandling27-11-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.629.ØLRStraf – registreringsafgift – leasing – prøveskilte – uberettiget ibrugtagning13-12-18StrafDom
SKM2018.594.SRDeleleasing - beskatning af fri bil22-11-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.593.SKTSTVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201922-11-18VirksomhederSKM-meddelelse
SKM2018.592.SRUdenlandsk pensionsopsparing - overgangsregler - skift af porteføljemanager - overdragelse af ordningerne ved arv21-11-18Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2018.588.SKTSTGenoptagelsesstyresignal om fusionsdato ved koncernintern grænseoverskridende fusion - styresignal20-11-18SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2018.587.SKTSTVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201820-11-18VirksomhederSKM-meddelelse
SKM2018.586.SKTSTLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201920-11-18VirksomhederSKM-meddelelse
SKM2018.583.SKTSTGenoptagelse - ændring af praksis - overskudsvarme fra miljømæssige renseprocesser16-11-18Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2018.580.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændig erhvervsdrivende - partnerselskab16-11-18VirksomhederBindende svar
SKM2018.579.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - lønmodtager - partnerselskab16-11-18VirksomhederBindende svar
SKM2018.577.SRRøggas - overskudsvarme - procesforbrug15-11-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.574.SRHollandsk Coop - selvstændigt skattesubjekt efter danske skatteregler15-11-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.570.SKTSTRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201914-11-18Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKM-meddelelse
SKM2018.565.SKTSTAmortisationsrenten for 201913-11-18Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKM-meddelelse
SKM2018.564.SRDobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien12-11-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.642.VLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade - færdselsloven20-12-18StrafDom
SKM2018.563.SKTSTRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201812-11-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKM-meddelelse
SKM2018.562.SKTSTStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201912-11-18SelskabsbeskatningSKM-meddelelse
SKM2018.561.SKTSTRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201812-11-18SelskabsbeskatningSKM-meddelelse
SKM2018.560.SKTSTRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201912-11-18SelskabsbeskatningSKM-meddelelse
SKM2018.625.BRRegistreringsafgift, ejerskab af køretøj, ibrugtagning12-12-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.637.BRLempelse for udenlandsk skat – manglende besvarelse af opfordringer – risikoen for at dokumentation ikke kan fremskaffes18-12-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.556.LSRAktieindkomst – Lån over mellemregningskontoen anses som udbytte09-11-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.555.SRFratrædelsesgodtgørelse - afskedigelse sket i strid med proportionalitetsprincippet09-11-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.553.SANSTAfslag på anmodning om henstand med betaling af krav på selskabsskat09-11-18Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2018.649.ØLRForskerskatteordningen kunne ikke anvendes ved koncernintern udstationering20-12-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.552.LSROverdragelse af fast ejendom mellem forældre og børn – Handelsværdi – Kursværdi af latent skat08-11-18Arv og gaverAfgørelse
SKM2018.636.BROrdinær genoptagelse – nye oplysninger – underbilag18-12-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.551.LSRVærdi af gave ved overdragelse af ejendom08-11-18Arv og gaverAfgørelse
SKM2018.550.LSRAfvisning af klage pga. manglende klageberettigelse08-11-18Når man vil klageAfgørelse
SKM2018.627.HROpgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vandforsyningsselskab13-12-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.635.HROpgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i et vand -og spildevandsselskab.18-12-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.628.BRIndsætninger – bevisbyrde formidling af penge - via forening13-12-18Personlig indkomstDom
SKM2018.597.ØLREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed28-11-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.624.HRAfslag på tilladelse til omgørelse11-12-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.599.BRFradrag driftstab – interesseforbundne parter – sædvanlig driftsrisiko28-11-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.546.SRHåndværkerfradrag ved installation af tyverialarm06-11-18Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2018.545.SRBeskatning - tyske pensionsordninger - undtagelsesregel02-11-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.544.SRFast driftssted, hjemmekontor, venturekapital02-11-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.641.ØLRStraf – told – smugleri – hæleri - valuta20-12-18StrafDom
SKM2018.543.SRGrænsegænger- offentlig og privat deltidsansættelse - hjemmearbejde31-10-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.542.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedr. køb af underleverandørydelser31-10-18FradragAfgørelse
SKM2018.541.SRFrihed for beskatning - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb31-10-18Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.540.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedr. køb af underleverandørydelser31-10-18FradragAfgørelse
SKM2018.622.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger – bankboks11-12-18Personlig indkomstDom
SKM2018.539.LSRForhøjelse af overskud af virksomhed og forhøjelse af personlig indkomst30-10-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.538.LSRTilbagebetaling af gas- og kuldioxidafgift efter elpatronordningen30-10-18Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2018.537.LSRFradrag for virksomhedsunderskud – Bidragsfri personlig indkomst uden for virksomheden30-10-18VirksomhederAfgørelse
SKM2018.536.SKTSTPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner i nær tilknytning til undervisning - styresignal29-10-18Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2018.535.LSRForhøjelse af overskud af virksomhed29-10-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.534.LSRKodning29-10-18EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2018.533.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte29-10-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.532.LSRChokoladeafgift af chokoladesirup til brug i milkshake29-10-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2018.531.LSRChokoladeafgift af karamelsovs29-10-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2018.530.LSRFradrag for underskud af virksomhed - Udlejning af en andelsbolig anses ikke som erhvervsmæssig virksomhed29-10-18Udleje og bortforpagtningAfgørelse
SKM2018.529.SRDobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted26-10-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.528.SRDobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted26-10-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.567.ØLRKulafgift – kontrakt godkendt af Elprisudvalget13-11-18Energi og kuldioxidDom
SKM2018.527.SRWarrants - rette indkomstmodtager25-10-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.610.ØLRBestemmende indflydelse – maskerede udlodninger30-11-18Personlig indkomstDom
SKM2018.526.VURDSTIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201924-10-18EjendomsskatSKM-meddelelse
SKM2018.525.SRFast driftssted, agentur, informationssamling24-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.633.BRGrænsehandelsarrangement – moms levering af nye transportmidler – erhverver i et andet EU-land – stedet for det endelige forbrug18-12-18MomspligtDom
SKM2018.589.BRIndsætninger – bevisbyrde – videreformidling af penge for en velgørende forening20-11-18Personlig indkomstDom
SKM2018.523.SRMedarbejderleasingaftale, beskatning af fri bil16-10-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.522.SRMoms, Fast driftssted, Bygge-, anlægs- og monteringsarbejde16-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.521.SKTSTØkonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - indgriben - Praksisændring - Genoptagelse - styresignal16-10-18FradragStyresignal
SKM2018.568.ØLRSkattepligtig indtægt – skønsmæssig ansættelse - overførsel til privat konto fra polske virksomheder - forventningsprincippet.13-11-18Personlig indkomstDom
SKM2018.519.SRSkattefri aktieombytning - transparente enheder12-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.518.SKTSTFastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager11-10-18Processuelle bestemmelserSKM-meddelelse
SKM2018.517.DEPRetssagsvejledning11-10-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKM-meddelelse
SKM2018.559.BREjendomsavance - salg af ejendom - bindende svar12-11-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2018.569.BRGenoptagelse – forældelse – genanbringelse – tidligere skatteansættelse lagt til grund13-11-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2018.515.SRIrsk CCF - transparent - dobbeltbeskatning - udbytte11-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.576.BRAfkald på indkomst15-11-18Personlig indkomstDom
SKM2018.584.BRStraf – transfer pricing – bødeudmåling - prøvesag19-11-18StrafDom
SKM2018.513.SRVirksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser - overgangsregler09-10-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2018.557.ØLRMoms - fradrag – udgifter afholdt af ejerforening – berettiget forventning12-11-18FradragDom
SKM2018.512.LSRLevering af værdihåndteringsydelser til detailhandelen - Momspligt09-10-18MomspligtAfgørelse
SKM2018.511.LSRTransfer Pricing – Forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst med et kompenserende vederlag samt bonus08-10-18Transfer pricingAfgørelse
SKM2018.510.LSRTransfer pricing – Kompensation for nedlukningsomkostninger08-10-18Transfer pricingAfgørelse
SKM2018.509.SRUdenlandske værdipapirfonde - udbytteskat - EU-ret08-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.508.LSRGaveafgift ved overdragelse af anparter til børn08-10-18Arv og gaverAfgørelse
SKM2018.507.SRFritagelse for CFC-beskatning05-10-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.506.SRMoms - Undervisning - kursus i mindfulness05-10-18MomsgrundlagBindende svar
SKM2018.505.SRGodtgørelse af elafgift - adsorptionsaffugtere05-10-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.504.SRUdbytte - Begrænset skattepligt - Retmæssig ejer05-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.503.LSROprettelse af et afgiftspantebrev i forbindelse med ekstraordinært afdrag på et realkreditlån med sikkerhed i en fast ejendom05-10-18TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2018.502.LSROverdragelse med skattemæssig succession – Udvalgte ejerlejligheder og garager05-10-18VirksomhederAfgørelse
SKM2018.501.LSRSkattemæssigt underskud i selskab tabt ved overdragelse af aktier05-10-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.500.LSRForhøjelse af momstilsvar – Interessefællesskab mellem virksomhed og forening05-10-18MomsgrundlagAfgørelse
SKM2018.499.SRForskerskatteordningen - direktør05-10-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.498.LSRBeskatning af erstatningsbeløb (kompensationsbeløb)04-10-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.497.LSROphør af virksomhed - Driftsmidler04-10-18Ophør af virksomhedAfgørelse
SKM2018.493.SRMoms - et kørselskontor leverer momsfri taxikørsel04-10-18Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.495.LSRTab på anparter anskaffet ved kapitalforhøjelse – Tab på konvertibel obligation – Manglende registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen04-10-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.494.LSROmvalg vedrørende disponering af virksomhedsindkomst04-10-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2018.590.HROmstrukturering – tilførsel af aktiver – skatteundgåelse20-11-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.492.SRFast driftssted - Byggefase - Momspligt01-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.491.SRAktier - fraflytterskat - afvisning01-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.490.SRBritisk investeringsenhed ACS anset for skattemæssigt transparent01-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.571.BRForhøjelse af indkomst – reelt låneforhold ikke bevist14-11-18Personlig indkomstDom
SKM2018.572.BRSkattepligtige bestyrelseshonorar - indtægter - retserhvervelse14-11-18Personlig indkomstDom
SKM2018.554.BRFri bil - autocamper - bevisbyrde - kørselsregnskab - kommissionssalg09-11-18Personlig indkomstDom
SKM2018.488.SRForvaltning af investeringsforeninger26-09-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.520.HREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – betydningen af advokatrådgivningen15-10-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.578.BRFradrag - købsmoms – hæftelse - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag16-11-18Indeholdelses- og registreringspligt + FradragDom
SKM2018.486.SRElafgift, campingplads, forbrug25-09-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.482.LSROphør af erhvervsmæssig virksomhed – Fra landbrugsejendom til beboelsesejendom21-09-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2018.514.BROmkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar10-10-18Når man vil klageDom
SKM2018.485.BREjendomsavancebeskatning – én- og tofamilieshuse – administrativ praksis24-09-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2018.476.SRFast driftssted af schweizisk virksomhed19-09-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.591.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – kildeskat – betinget fængsel20-11-18StrafDom
SKM2018.585.BRFradrag i grundværdien for forbedringer - bevis for udgiftsafholdelse - overvæltning20-11-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.475.SRLigningsloven § 4 - etablering af interessentskaber - selvstændig erhvervsdrivende17-09-18VirksomhederBindende svar
SKM2018.575.HRIkke deltagelse af sagkyndige dommere - afgiftssag15-11-18Når man vil klageKendelse
SKM2018.566.HRØstre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.13-11-18SelskabsbeskatningKendelse
SKM2018.516.VLRFradrag - underskud i virksomhed - udlejning af fly - beskatning - beløb overført fra udlandet11-10-18Personlig indkomst + Arv og gaver + VirksomhederDom
SKM2018.471.LSRNægtet fradrag for tab på unoterede aktier – Afslag på anmodning om omvalg13-09-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.483.ØLRStraf – skyldnersvig – bedrageri – momssvig – rettighedsfrakendelse – systematisk underfakturering – betalingsaftaler – falsk – momskarrusel21-09-18StrafDom
SKM2018.470.SRMomsfritagelse af undervisning i individuel personlig træning11-09-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.469.SRIrsk investeringsinstitut (PLC) - ledelsens sæde - fast driftssted10-09-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.468.SRLønsumsafgift - registreringspligt, opstart af virksomhed10-09-18Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2018.480.VLRMomspligt – parkeringsafgifter/kontrolafgifter privatejede parkeringsanlæg20-09-18Andet om momsDom
SKM2018.467.LSRVirksomheds- og kapitalafkastordningen – Blandet benyttet ejendom10-09-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2018.466.SRBegrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore - ligningslovens § 310-09-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.465.LSRNulstilling af A-skat og AM-bidrag - Forældelse10-09-18ForældelseAfgørelse
SKM2018.462.SRPrivathospital - lønsumsafgiftspligt for behandling af lands- og landsdelspatienter07-09-18Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2018.461.SRInvesteringsselskab, fast driftssted06-09-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.460.SRMoms - virksomhedsoverdragelse06-09-18MomspligtBindende svar
SKM2018.459.SRSkattemæssig succession, pengetankreglen, solceller, fast ejendom el.lign.05-09-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.458.SRTab ved afståelse af bitcoins05-09-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.558.VLRStraf – momssvig – kildeskat - strafegnet12-11-18StrafDom
SKM2018.474.ØLRStraf – momssvig – bogføringsskik13-09-18StrafDom
SKM2018.473.ØLRVærdi af fri bolig13-09-18Processuelle bestemmelserKendelse
SKM2018.489.BRNulstilling – A-skat og AM-bidrag - direktør28-09-18Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2018.481.HR6 måneders-fristen – Money Transfer-projekt – skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Islands20-09-18Personlig indkomstDom
SKM2018.455.LSRTilskud (herunder taxametertilskud) fra Undervisningsministeriet - Levering mod vederlag29-08-18MomspligtAfgørelse
SKM2018.453.LSRTilbagekaldelse af bindende svar vedrørende taxametertilskud28-08-18MomspligtAfgørelse
SKM2018.452.LSRTilbagekaldelse af bindende svar vedrørende taxametertilskud28-08-18MomspligtAfgørelse
SKM2018.451.LSRVærdi af fri bil - Bilforhandler28-08-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.450.LSRVærdi af fri bil - Bilforhandler28-08-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.449.LSRMaskeret udbytte/udlodning via cirkulært lånearrangement28-08-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2018.448.LSRÆndring af aktieavance og fremførselsberettiget tab27-08-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.447.LSRAktieindkomst - Værdi af fri bolig ved udleje til forældre27-08-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2018.446.LSRMomsfri udlejning af fast ejendom24-08-18Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2018.445.LSRBeskatning af pensionsafkast - Selvbetaler24-08-18Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2018.444.LSRFradrag for tab som følge af CEO Fraud24-08-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.443.LSRNedsættelse af en virksomheds købsmoms – Ændring af fradragsprocent vedr. privat udnyttelse24-08-18FradragAfgørelse
SKM2018.547.ØLREkstraordinær genoptagelse – indkomstår - dødsbo06-11-18DødsboerDom
SKM2018.442.LSRModregning i momstilgodehavende - Konkursbo23-08-18Modregning og transportAfgørelse
SKM2018.441.LSRGrundværdi - Årsomvurdering23-08-18EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2018.440.SRGodtgørelse - opvarmning og befugtning - produktionslokaler, pakkeri, rå- og færdigvarelager23-08-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.439.SRBonus - Retserhvervelse - Forskerskatteordningen23-08-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.548.ØLRArbejdsudleje - datterselskab - chauffører07-11-18Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2018.435.SRSkattepligt af værdi af indløste spillepoint21-08-18Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.432.SRBonus til bestyrelsesformand i associeret selskab ikke fradragsberettiget efter ligningsloven § 8 N21-08-18Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2018.430.SRSkattepligt eller skattefrihed - indkomst optjent under konkurs20-08-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.478.BRRettidig klage – særlige omstændigheder20-09-18Når man vil klageDom
SKM2018.573.BRIndsætninger på bankkonto14-11-18Personlig indkomstDom
SKM2018.549.BRIndsætninger på privat og erhvervsmæssige konti – allerede beskattede midler07-11-18Personlig indkomstDom
SKM2018.428.SRFordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel17-08-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.427.SRFordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel17-08-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.423.SRIndeholdelse af formidlingshonorar til tredjemand - afgiftspligtig værdi - registreringsafgift16-08-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2018.422.SRAfgift - energi - elpatronordningen16-08-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.421.SRElafgift - elproducent - afvisning16-08-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.419.SRTinglysningsafgift - Tilførsel af aktiver - Grenkrav - Partnerselskaber14-08-18TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2018.418.SRInvestering af pensionsmidler – aldersopsparing/ratepension – unoterede aktier - ferieboliger13-08-18Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2018.415.SRKursusvirksomhed, lægeerklæringer, salg af app, salg af håndbog, sundhedsydelser, foreningskontingenter13-08-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.414.SKTSTStyresignal - praksisændring - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser13-08-18Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2018.479.BRSkattepligtig fratrædelsesgodtgørelse20-09-18Personlig indkomstDom
SKM2018.477.ØLRStraf – told – smugleri - vandpibetobak20-09-18StrafDom
SKM2018.411.LSRInternetavis - Fradrag for moms - én samlet aktivitet eller to særskilte aktiviteter13-08-18FradragAfgørelse
SKM2018.406.LSRAnpartshaverlån samt fradrag for renteudgifter i forbindelse hermed09-08-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.403.LSRAfhændelse af vindmølle09-08-18Ophør af virksomhedAfgørelse
SKM2018.496.BREkstraordinær genoptagelse – investeringsbeviser04-10-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2018.484.BRKursgevinst – gældskonvertering afståelsessum24-09-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.397.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201806-08-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKM-meddelelse
SKM2018.392.SRUdenlandsk trust - skattemæssig transparent06-08-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.391.SRUdenlandsk trust - skattemæssig transparent - arv06-08-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.388.SRRenteudgifter, lånekapital03-08-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2018.438.BRFradrag for grundforbedringer – tilslutningsafgift22-08-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.524.BRFri bolig – lejet bolig – direktør – bevisbyrde22-10-18Personlig indkomstDom
SKM2018.472.BRGrundværdi – forkert grundlag - byggeretsværdiprincippet13-09-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.386.SRSalg af fast ejendom – Momslovens § 13, stk. 216-07-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.385.SRFreelancere kunne ikke anses for at være lønmodtagere hos en faciliteringsportal16-07-18Personlig indkomst + Arbejdsgiverens særlige pligterBindende svar
SKM2018.384.SRMoms – undervisnings- og foredragsydelser16-07-18MomsgrundlagBindende svar
SKM2018.434.ØLRMomspligt udlejning af parkeringspladser21-08-18MomspligtDom
SKM2018.383.SRMomsfritagelse af kosmetisk rekonstruktion af brystvorter13-07-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.381.SRMoms på transaktionsgebyr for betalingsydelsen i en app12-07-18MomspligtBindende svar
SKM2018.456.BRPersonbefordring – fast arbejdssted29-08-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.379.SRMomsfritagelse for undervisning i trampolincenter12-07-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.487.BRMaskeret udlodning – frigørelse for kautionsforpligtelse – værdiansættelse af earn-out25-09-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.378.SRVærdifastsættelse ved overdragelse af næringsejendom og ikke-næringsejendomme10-07-18Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaverBindende svar
SKM2018.375.SRNæringsejendom ikke omfattet af værdiansættelsescirkulæret10-07-18Personlig indkomst + Arv og gaverBindende svar
SKM2018.374.SRAffaldspose ikke anset for afgiftspligtig10-07-18MiljøafgifterBindende svar
SKM2018.380.BRRettidig administrativ klage, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a12-07-18Når man vil klageDom
SKM2018.373.SRVarmeværk – anden virksomhed - datterselskab10-07-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.372.DEPSKM-meddelelse vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomst med Kirgisistan m.fl.10-07-18Udenlandsk indkomstSKM-meddelelse
SKM2018.371.SRFast driftssted - Salgsmedarbejdere10-07-18Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2018.370.SRCredit for skat betalt i udlandet10-07-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.369.SROverførselsreglen – transparens10-07-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.366.LSRSpørgsmål om momsfrit salg af ejerlejlighed til alment boligselskab09-07-18MomspligtAfgørelse
SKM2018.365.LSREventuel skattefrihed ved salg af ejerandele i samejet ejendom09-07-18EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2018.436.BRMaskeret udlodning – udbedringer på fast ejendom – skærpet bevisbyrde22-08-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.364.LSRLån over mellemregningskontoen anses som udbytte09-07-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2018.363.LSRSpørgsmål om udbetalinger fra FNs Pensionsfond (The United Nations Joint Staff Pension Fund) er skattefri09-07-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.362.LSRVærdi af fri bolig09-07-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.404.BROrdinær genoptagelse – nye oplysninger09-08-18Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.412.ØLRHæftelse for registreringsafgift – leasing13-08-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.357.SKTSTSKM-meddelelse om afskæring af TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelse og årsopgørelse05-07-18TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKM-meddelelse
SKM2018.356.SROverførsel til eneanpartshaver - Ikke fejlekspedition05-07-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.431.BRRegistreringsafgift – mandskabsvogn – privat personbefordring20-08-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.437.VLRNordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst – fiskefartøj – lempelse – forventningsprincip22-08-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.410.VLRHotel- og restaurationsvirksomhed - reguleringer af momstilsvar og diverse afgiftstilsvar09-08-18Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2018.354.LSRDødsbos skattepligt - Forskudsskatter03-07-18DødsboerAfgørelse
SKM2018.353.LSRTilbagebetaling af moms på brugte demobiler03-07-18Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2018.454.BRIkke ekstraordinær genoptagelse - fonds moms- og afgiftstilsvar29-08-18FradragDom
SKM2018.352.SROffentlig myndighed, i egenskab af offentlig myndighed, indenfor samme ministerområde03-07-18Andet om moms + Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
SKM2018.350.SKTSTAktindsigt i interne dokumenter - styresignal03-07-18Generelt om SkatteministerietStyresignal
SKM2018.349.SKTSTRetningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser02-07-18Processuelle bestemmelserSKM-meddelelse
SKM2018.348.SKTSTStyresignaler, SKM-meddelelser og høringsportalen for styresignaler – Styresignal02-07-18OrganisationStyresignal
SKM2018.425.BRRådighed over fri helårsbolig – direktør med væsentlig indflydelse på egen lønningsform – rådighed over fri bil17-08-18Personlig indkomstDom
SKM2018.346.DEPRetssagsvejledning29-06-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2018.344.LSRKurstab på fordring i udenlandsk valuta29-06-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.463.BRIndsætninger på bankkonto – lån – rentefradrag10-09-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2018.433.BRGenoptagelse – nye oplysninger afgørelse kommet frem i e-Boks21-08-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.340.LSRSikkerhedsstillelse som betingelse for registrering af selskab29-06-18Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
SKM2018.338.LSRErhvervsmæssig virksomhed ved udlejning af garage – Evt. anvendelse af virksomhedsordningen29-06-18Udleje og bortforpagtningAfgørelse
SKM2018.424.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger – negativt privatforbrug17-08-18Personlig indkomstDom
SKM2018.405.BRIkke grundlag - tilsidesætte skønsmæssige forhøjelse - indkomst og momstilsvar09-08-18Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2018.325.LSRDispensation for fristoverskridelse i forbindelse med for sen indsendelse af selvangivelse og beholdningsoversigt ved fraflytning28-06-18Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2018.324.SREngelsk trust - transparent - udbytte - egne aktier28-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.323.SRInvesteringsselskab - Tilbagesalg til udstedende selskab - Fysiske personer - Investering for frie- og pensionsmidler.28-06-18Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.347.ØLRIsoleret bevisoptagelse - verserende sag – Skatteankestyrelsen - afvist02-07-18Når man er part i en sagDom
SKM2018.302.SKATMoms i forbindelse med privatpersoners import af varer via andre EU-lande - styresignal27-06-18Momsgrundlag + Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
SKM2018.398.ØLRRegistreringsafgift – udenlandsk indregistreret køretøj – bopæl07-08-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.413.BRArbejdsudleje – lokoførerydelser – EU-ret13-08-18Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2018.464.BRFri helårsbolig – fri sommerbolig – fri jagtret hovedaktionær10-09-18Personlig indkomstDom
SKM2018.399.BRFast driftssted – skattepligt til Polen – begrænset skattepligt til Danmark07-08-18Personlig indkomstDom
SKM2018.299.BRSagsomkostninger – småsag – sagsøgte tilkendt sagsomkostninger27-06-18Modregning og transportKendelse
SKM2018.420.BRIndsætninger på bankkonto – skønsmæssig forhøjelse – grov uagtsomhed16-08-18Personlig indkomstDom
SKM2018.297.SKATAftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet22-06-18Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2018.296.SRStatlig udenlandsk organisation ikke skattepligtig til Danmark21-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.426.BRFradrag for forbedringer i grundværdien – kloakanlæg – vandanlæg17-08-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.294.SRMoms på fast ejendom - fradrag og regulering ved ændret hensigt21-06-18ByggeriBindende svar
SKM2018.293.SRMoms på fast ejendom - interessenters udtagning af byggegrunde21-06-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.376.HREn nederlandsk fond kunne ikke anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, og derfor skulle stifteren beskattes af udbytte10-07-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.417.BRFradrag for forbedringer – varmeforsyningsanlæg – skønsudøvelse13-08-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.395.BRAktieindkomst – lånearrangement – ulovlig aktionærlån – hustrus virksomhed06-08-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.289.LSRLån fra selskab over mellemregningskonto anses som udbytte18-06-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.288.SRGevinst ved afståelse af bitcoins18-06-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.287.LSRIndtægt fra udlandet, herunder fra European Food Safety Authority (EFSA) mfl.18-06-18Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2018.286.LSRVærdi af fri helårsbolig18-06-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.285.LSROpsigelse af adgang til Motorregistret - Ugyldighed som følge af manglende partshøring18-06-18Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
SKM2018.284.LSRSpørgsmål om indretning af taglejligheder i eksisterende fællesareal i tagetage betragtes som ombygning af fast ejendom18-06-18ByggeriAfgørelse
SKM2018.283.LSRStraksfradrag og bygningsafskrivning for kornsilo18-06-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.400.BRFri bil – oplysninger i offentlige registre – fri helårsbolig – rådighed – bevisbyrde befordringsfradrag – sædvanlig bopæl07-08-18Personlig indkomstDom
SKM2018.282.LSRStraksfradrag og ordinær afskrivning vedrørende asfaltering – Accessoriske anlæg15-06-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.281.LSRForrentning af indskudskapital - Overdækning15-06-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.280.LSRAktionærlån anses som yderligere løn15-06-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.279.LSRVærdi af skattepligtigt personalegode i form af personalearrangement med overnatning og spisning på restaurant14-06-18Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2018.278.LSRChauffør – Indkomst, rejsefradrag, fradrag for udgifter til fremmed arbejde m.v.14-06-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.277.LSRForhøjelse af momstilsvar – registreringsgrænse kr. 50.00014-06-18Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2018.276.LSRUdenlandsk trust - Beskatning af afkast fra trustens aktiver14-06-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.275.SRGrænseoverskridende fusion14-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.274.LSRSpørgsmål om UK pensionsordning etableret i trust-form er omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 B ved evt. tilbageflytning til Danmark14-06-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.273.SRDel af kontingent ikke fradragsberettiget som driftsudgift14-06-18VirksomhederBindende svar
SKM2018.272.SRSkattefri aktieombytning - selskab på Gibraltar14-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.271.SROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt13-06-18MomspligtBindende svar
SKM2018.270.SROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt13-06-18MomspligtBindende svar
SKM2018.269.SRVederlagsfri tilrådighedsstillelse af aktiver udløser ikke momsbetaling13-06-18MomspligtBindende svar
SKM2018.268.SRUdbytte ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver13-06-18MomspligtBindende svar
SKM2018.267.SROverskudsandel ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver13-06-18MomspligtBindende svar
SKM2018.266.SREl-patronordningen - eldreven varmepumpe tilknyttet røggaskondenseringsanlæg13-06-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.265.SKATListe over anerkendte flyselskaber12-06-18Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2018.264.SRKapitalforsikring - overgangsregel - arv - allonge til forsikringen12-06-18Arv og gaverBindende svar
SKM2018.390.BRSkønsmæssige forhøjelse af indkomst og momstilsvar – manglende bogføring06-08-18Momspligt + Personlig indkomstDom
SKM2018.263.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201711-06-18EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2018.262.SRBeskatning efter skematisk ordning, køb af vindmølleandele11-06-18VirksomhederBindende svar
SKM2018.401.BRGenoptagelse af klagesag - ikke nye oplysninger - SKATs afgørelse inden indsigelsesfrist - ikke gyldig07-08-18Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.402.BRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst – lån og genindsatte beløb07-08-18Personlig indkomstDom
SKM2018.260.SRAkkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifte07-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.259.SRRetserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst07-06-18Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2018.258.SROpretholdelse kooperationsbeskatning ved salg af spildvarme til fjernvarmeselskab og fuld elafgiftsgodtgørelse07-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.257.SRRenteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed07-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.377.BRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst – lån og genindsatte beløb10-07-18Personlig indkomstDom
SKM2018.256.SRSupplerende aftale - incitamentsprogram07-06-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.331.BRFri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4 beskatningsgrundlaget - nyvognspris28-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.382.HRLønsumsafgiftspligt for zoologiske haver - lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7 – zoologiske anlæg ikke omfattet af afgiftsfritagelsen for ”aktiviteter vedrørende museumsvirksomhed”13-07-18Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2018.255.SRTilskud, Moms06-06-18Andet om momsBindende svar
SKM2018.254.SRHollandsk STAK (Stichting Administratie Kantoor) anset for skattemæssigt transparent06-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.361.BRFradrag for grundforbedringer – vejanlæg – sagsomkostninger06-07-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.250.SRGodtgørelse af elafgift - servere placeret hos en datacenter-leverandør04-06-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.360.ØLRDokumentation for udtræden af kommanditselskab06-07-18Personlig indkomstDom
SKM2018.409.BRBekæmpelsesmiddelafgift - ukorrekt anvendelse af reglerne om prismærkeværdi09-08-18MiljøafgifterDom
SKM2018.251.SRFast driftssted af tysk selskab04-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.249.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201801-06-18Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2018.394.BRSkønsmæssige forhøjelse af indkomst og momstilsvar – manglende bogføring06-08-18Personlig indkomstDom
SKM2018.248.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændigt erhvervsdrivende - konsulent30-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.408.BRGenoptagelse af skatteansættelsen – særlige omstændigheder - sygdom09-08-18Personlig indkomstDom
SKM2018.367.BRRette indkomstmodtager – konsulentarbejde – omgørelse10-07-18Personlig indkomstDom
SKM2018.329.BRFradrag for grundforbedringer – sagsomkostninger – bekræftende til genmæle28-06-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.246.SRMoms - Fast ejendom, Salg efter fællesregistrering25-05-18ByggeriBindende svar
SKM2018.316.BRIkke reelt gældsforhold – ikke fradrag for renteudgifter27-06-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.355.BREjendomsværdi – ubebygget ejendom - genoptagelse05-07-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.341.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – manglende regnskabsgrundlag – skønsmæssig ansættelse29-06-18VirksomhederDom
SKM2018.337.VLRFri bil – direktør og hovedanpartshaver – specialindrettet køretøj - privatbenyttelsesafgift – bevisbyrde – grafologisk skønserklæring29-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.389.BRPengeoverførsler – sammenblanding med privatøkonomi – usædvanlige forhold06-08-18Personlig indkomstDom
SKM2018.240.LSRUdbetaling af skattefri rejsegodtgørelser22-05-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.239.LSROmkostningsgodtgørelse - krav overdraget til bistandsyder22-05-18Når man vil klageAfgørelse
SKM2018.238.SRFast driftssted, begrænset skattepligt22-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.310.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på bankkonto – lån - privatforbrug27-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.326.VLRDirekte følge – ekstraordinær genoptagelse - bank - lønsumsafgiftstilsvar28-06-18VirksomhederDom
SKM2018.237.LSRSpørgsmål om udgifter til nedrivning af eksisterende bygningsdele skal medregnes til værdien af udført til-/ombygningsarbejde, når det skal vurderes, om en ombygning er væsentlig efter 25/50 procent-reglen i den dagældende momsbekendtgørelses § 58, stk. 218-05-18ByggeriAfgørelse
SKM2018.236.LSRSkattefritagelse i Danmark af vederlag modtaget fra European Molecular Biology Laboratory (EMBL)18-05-18Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2018.235.LSRStraksfradrag og afskrivning på asfaltering18-05-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.234.LSRFrivillig betaling af aconto selskabsskat - Fristen for angivelse ikke overholdt18-05-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.233.SRKapitalforsikring fortsat omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 ved opdeling af policer17-05-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.232.SRPræhospitale enheder - momsfritaget som henholdsvis sundhedsydelser og personbefordring17-05-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.333.ØLRAfskrivning – software - realitet28-06-18VirksomhederDom
SKM2018.227.SKATGenoptagelse som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier mv., når værdipapiret er solgt, inden der erhverves endelig ret til erstatning - styresignal16-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2018.393.BREfterbetaling - fuld registreringsafgift - ombygget autocamper06-08-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.223.SROffentlig myndigheds meddelelse af koncession til drift af parkeringspladser ikke anset for omfattet af momsloven15-05-18MomspligtBindende svar
SKM2018.359.BRKonkrete indsætninger – skærpet bevisbyrde - dokumentation06-07-18Personlig indkomstDom
SKM2018.222.SRUdlodning - Fordring - Konfusion - Begrænset skattepligt14-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.221.SROPP-projekt - Rensningsanlæg til hospital14-05-18Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2018.220.SRElafgift - solcelleanlæg - elbil14-05-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.332.BRIsoleret bevisoptagelse (vidneafhøringer) under verserende sag ved Skatteankestyrelsen afvist28-06-18Når man vil klageKendelse
SKM2018.217.SRRenteswaps / tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen09-05-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.216.SRFast driftssted - byggeplads - 12-månedersfrist, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomst09-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.396.BRBeskatning af pokergevinster – ekstraordinær genoptagelse – fristudsættelse – hjemvisning06-08-18Personlig indkomstDom
SKM2018.215.SRPengetankreglen, succession, næring, fast ejendom, afvisning09-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.368.ØLRLeasingselskab – tilbagebetaling af moms - momssvig10-07-18FradragDom
SKM2018.214.SRTinglysningsafgift – tinglysning af virksomhedspant vedrørende landbrugsvirksomhed ved overdragelse af virksomheden til et anpartsselskab09-05-18Generelt om punktafgifter + TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2018.317.BRFri helårsbolig – rådighed - hovedaktionær - beregningsgrundlag27-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.213.SRDispensation for CFC-beskatning09-05-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.342.BRPunktafgiftspligtige varer – eget forbrug – skiftende forklaringer - pant29-06-18Øl, vin, spiritus og mineralvand + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teDom
SKM2018.212.SRDeleleasing - ej beskatning af fri bil08-05-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.211.SRUddeling til selvejende institution08-05-18Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.210.SRAfgift - energi - kraftvarme - røggaskondensator07-05-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.209.SRBegrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul07-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.334.BRBefordringsfradrag – sædvanlig bopæl – bevis28-06-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.315.ØLRUnderholdsbidrag – afdrag på bodelingsgæld - bevisbyrde27-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.328.BRFradrag for grundforbedringer – sagsomkostninger – bekræftende til genmæle28-06-18EjendomsvurderingKendelse
SKM2018.311.BRFri bil – registreret ejer - hovedanpartshaver27-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.205.SRMoms - universitet - retsmedicinske ydelser07-05-18FradragBindende svar
SKM2018.313.ØLROmkostningsgodtgørelse – transport, afvisning og manglende hæftelse27-06-18Når man vil klageDom
SKM2018.202.LSRProteinbar - Betaling af chokoladeafgift03-05-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2018.198.SRAfvisning af spørgsmål om skattepligt af likvidationsprovenu03-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.197.SRFritvalgsordning, overenskomst, forhøjelse af bidrag efter lokalaftale03-05-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.343.BRGrundværdi Fradrag for forbedringer – tilslutningsafgift29-06-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.192.SRArbejdsmarkedsbidrag - konkurrenceklausul01-05-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.351.VLRToldkodeks – hæftelse for told og importmoms – varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU03-07-18Erhvervsmæssig importDom
SKM2018.191.SRLån til ansatte i forbindelse med selvfinansiering - Ikke aktionærlån01-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.190.SRKapitalandele - Optaget til handel på multilateral handelsfacilitet01-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.189.SRUdbytte - Begrænset skattepligt - Omstrukturering - Apportindskud30-04-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.188.SKATÆndring af praksis vedrørende solidarisk hæftelse, når en kreditors krav mod én af de solidarisk hæftende skyldnere forældes eller eftergives, eller når en skyldner har opnået gældssanering eller rekonstruktion med tvangsakkord - styresignal30-04-18Eftergivelse og gældssaneringStyresignal
SKM2018.407.VLRSkattepligt til Danmark – opgivelse af bopæl – 3 års-reglen – ekstraordinær genoptagelse – nye spørgsmål09-08-18Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomstDom
SKM2018.322.BRMomsfritagelse for spil om penge – offentliggørelse af praksisændring – forventningsprincip28-06-18MomspligtDom
SKM2018.429.BRGenindtrædelse af fuld skattepligt – bopæl – længde af ophold – ekstraordinær genoptagelse17-08-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.185.SKATPraksisændring vedrørende refusionsordningen i sømandsbeskatningslovens § 10 - styresignal26-04-18Virksomheder + Personlig indkomstStyresignal
SKM2018.339.VLRGældseftergivelse – periodisering - frivillig akkord - underskudsbegrænsning29-06-18VirksomhederDom
SKM2018.300.BRErstatning –inddraget nummerplader - forældet27-06-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.301.ØLRRette indkomstmodtager – skønsmæssig forhøjelse - hundekennel27-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.177.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer23-04-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.176.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer23-04-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.175.SRMoms på fast ejendom - virksomhedsoverdragelse23-04-18MomspligtBindende svar
SKM2018.304.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter27-06-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.173.LSRTransfer Pricing – Kontrollerede transaktioner mellem et dansk selskab og et koncernforbundet produktionsselskab20-04-18Transfer pricingAfgørelse
SKM2018.172.LSRProteinbarer - Betaling af chokoladeafgift20-04-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2018.171.LSRFastsættelse af afdragsordning efter en betalingsevnevurdering20-04-18Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2018.306.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed27-06-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.169.LSRBetalingsordning fastsat af SKAT vedrørende tilbagebetaling af feriepenge samt rykkergebyr19-04-18Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2018.168.SANSTAnsøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Forældelse19-04-18Når man vil klageAfgørelse
SKM2018.167.LSRGenoptagelse og ændring af fradrag for forbedringer og grundværdiansættelser19-04-18EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2018.320.VLRStraf – skattesvig – aktieavance - veksel27-06-18StrafDom
SKM2018.598.ØLRStraf – momssvig – revisor medtiltalt – skattesvig – kildeskat - bogføringsskik28-11-18StrafDom
SKM2018.309.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – familielån - ekstraordinær genoptagelse27-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.164.SKATListe over anerkendte flyselskaber17-04-18Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2018.163.SKATRestanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignal16-04-18Lønindeholdelse + ForældelseStyresignal
SKM2018.327.BRStraf – ikke bindende påtalebegrænsning - momssvig28-06-18StrafDom
SKM2018.321.VLRSkønsmæssigt fastsat vederlag for udført arbejde28-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.308.BREkstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder27-06-18EjendomsværdiskatDom
SKM2018.312.HRBeskatning af fri bil – specialindrettet køretøj27-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.162.SRSkattepligt - bijob - afvisning - skattemæssigt hjemsted - Grønland13-04-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.330.BRSkattearrangement - Selvinkriminering – Rentefradrag - Skatteforvaltningslovens § 4828-06-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.319.HRSuccession – korrektion af pris - interessefællesskab27-06-18Arv og gaverDom
SKM2018.156.SRFuld skattepligt - ophør og genindtræden - skattemæssigt hjemsted12-04-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.155.SRMoms - Momsfrie tilskud til sociale ydelser skulle indgå i opgørelsen af delvist fradrag12-04-18Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.457.ØLRStraf – dokumentfalsk – momssvig – svig med chokoladeafgift – kildeskattesvig04-09-18StrafDom
SKM2018.153.SREjendomsavance - genplacering - interessentskab - ideel andel11-04-18EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2018.152.SRInvesteringsforeninger opdelt i andelsklasser - skattefri fusion11-04-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.151.SROphævelse af begrænsning i vedtægter11-04-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.150.SKATGløgg tilsat spiritus - genoptagelse - styresignal10-04-18Tarifering + Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2018.149.SRCFC-dispensation - Fondsmæglervirksomhed - Udenlandsk filial - Tilbagevirkende kraft10-04-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.148.SRLempelse - udenlandsk indkomst - uddannelse10-04-18Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2018.147.SRIdrætsforening - salg af varer m.v. - skattepligt - momsfritagelse10-04-18Momspligt + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.146.SRMomsfritagelse af lægefaglige vurderinger10-04-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.144.LSRBeskatning af pensionsudbetalinger til tidligere ansat i multilateral udviklingsbank09-04-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.143.LSRVærdi af delvis fri bolig09-04-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.142.SRTrust - Liechtenstein - arv - transparens09-04-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.298.BRFradrag i grundværdien – skærpet påstand – overspringsregel – kompetence27-06-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.141.SRMoms af kurser i kunst09-04-18MomspligtBindende svar
SKM2018.140.LSRFradrag for et kildeartsbegrænset tab06-04-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2018.139.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse for indkomstårene 2004-200906-04-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.345.BRFuld skattepligt – indsætning på konto – genoptagelse – grov uagtsomhed – skatteyders forklaring tilsidesat29-06-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.318.ØLRPensionsbeskatningsloven – suspension af frist – berettigede forventninger – begrundelse27-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.307.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer – tilslutningsafgifter – dokumentation27-06-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.138.SRDisposition ikke omfattet af boafgiftslovens § 23 a05-04-18Arv og gaver + Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.314.BROrdinær genoptagelse – fradrag for købsmoms – ansvar for A-skat og AM-bidrag27-06-18VirksomhederDom
SKM2018.130.SRGevinst og tab ved handel med bitcoins og ether03-04-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.305.HRSkattearrangement – tilsidesættelse af konstrueret tab – omgåelse27-06-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.416.ØLRTransfer Pricing – TP-dokumentation markedsføringsaktiviteter13-08-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.358.BROmfang af grundværdiforbedrende kloakledninger – skærpende påstand fra Skatteministeriet05-07-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.244.ØLRKursgevinst – udøve en ejers - rådighed - værdiansættelse23-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.295.BRNegativt privatforbrug – skønsmæssig forhøjelse - indsætninger på konto21-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.129.LSRBetalinger fra lejere til dækning af ejendomsskatter og forsikringer - Afgiftsgrundlag26-03-18MomspligtAfgørelse
SKM2018.128.LSRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen26-03-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2018.127.LSREfteropkrævning af spilleafgift26-03-18Spil, lotteri, gevinster og væddemålAfgørelse
SKM2018.253.BRErhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning06-06-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2018.126.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand23-03-18Når man vil klageAfgørelse
SKM2018.125.LSRMaskeret udlodning – Transfer pricing-korrektion23-03-18Transfer pricingAfgørelse
SKM2018.124.LSREn professionshøjskoles eventuelle fritagelse for registreringsafgift på personkøretøjer og varevogne23-03-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2018.224.BRMaskeret udbytte – fri bil – privatbenyttelsesafgift – rådighed – mindreårig hovedanpartshaver16-05-18Personlig indkomstDom
SKM2018.290.BRFuld skattepligt – ekstraordinær genoptagelse19-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.123.LSROmdannelse fra boliginteressentskab til andelsboligforening – Betaling af tinglysningsafgift22-03-18TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2018.122.LSRBeskatning af renteindtægter22-03-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2018.121.LSRMeddelelse fra SKAT om, at ejerboligfordelingen er slettet22-03-18Når man vil klageAfgørelse
SKM2018.120.LSRMeddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer er udløbet22-03-18Når man vil klageAfgørelse
SKM2018.119.LSRBeskatning af gave til ansatte22-03-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.118.LSRRegistreringsafgift – køretøj med prøveskilte22-03-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2018.117.SKATGenoptagelse - lempelse for dobbeltbeskatning - styresignal21-03-18Udenlandsk indkomstStyresignal
SKM2018.241.ØLRCreditlempelse - virksomhedsskatteordningen – samt negativ virksomhedsindkomst22-05-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
SKM2018.242.ØLRStraf – registreringsafgift - motorcykler22-05-18StrafDom
SKM2018.292.BRGrund- og ejendomsværdi – tilsidesættelse af skøn – syn og skøn – byggemodning21-06-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.145.SRFond anset for en kulturinstitution i relation til ligningslovens § 8 S10-04-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.291.BRIndsætninger – kontanthævninger – bevisbyrde og dokumentationskrav – sort arbejde – skattepligtig indkomst19-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.116.SRInvestering i aktier m.v., hvor det var overladt til kollektive investeringsfonde m.fl. at foretage investeringerne, var ikke næring - skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 620-03-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.226.BRHenstand – Registreringsafgift - Ferrari19-03-18Når man vil klageDom
SKM2018.245.ØLROpgørelse af genvundne afskrivninger – kommanditselskab – tvangsauktion24-04-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.231.BREkstraordinær genoptagelse – 6 måneders fristen – Egen forklaring17-05-18Personlig indkomstDom
SKM2018.261.ØLREkstraordinær genoptagelse – anden medlemsstats beskatningsordning - exemptionmetoden07-06-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.230.ØLREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – deltager i kommanditselskab17-05-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.114.SRMoms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauer16-03-18Andet om moms + MomspligtBindende svar
SKM2018.113.SRDriftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession15-03-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.112.SRAndelsbeskatning - Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentning15-03-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.208.BRSkattefri kursgevinst eller maskeret udlodning07-05-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2018.228.BRDirektørreglen - ansat hovedaktionær17-05-18Personlig indkomstDom
SKM2018.111.SRAfkald på regresfordring. Gældseftergivelse. Underskudsbegrænsning14-03-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.110.SRTræk af honorar til pensionsmæglere på pensionsordninger13-03-18Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2018.225.BRForældelse – suspension - utilregnelig uvidenhed13-03-18ForældelseDom
SKM2018.109.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Skatteankenævnet12-03-18Når man vil klageAfgørelse
SKM2018.108.SRVærdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelse12-03-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.107.SRTinglysningsafgift - tinglysning af ændringer til ejerpantebrev i fast ejendom - overførsel af afgift12-03-18TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2018.219.BRLønsumsafgift – sparekasse - Skøn14-05-18Opgørelse, angivelse og betalingDom
SKM2018.105.LSRForhøjelse af personlig indkomst som følge af manglende selvangivelse af præmie vundet i tv-konkurrence09-03-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.104.SRGevinst og tab ved afståelse af bitcoins09-03-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2018.103.LSRForhøjelse af sambeskatningsindkomst som konsekvens af en ansættelsesændring for sel-skabets datterselskab09-03-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.203.HRPeriodisering – ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist03-05-18Personlig indkomstDom
SKM2018.186.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger30-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.102.LSREjendomsværdi – Kolonihavehus på lejet grund09-03-18EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2018.101.LSREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger for 2000-200809-03-18EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2018.100.LSRAnmodning om genoptagelse anses som en anmodning om selvangivelsesomvalg09-03-18Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2018.99.LSRModregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter09-03-18Modregning og transportAfgørelse
SKM2018.98.SRMoms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom08-03-18MomspligtBindende svar
SKM2018.204.BREksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regel03-05-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.158.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter -fradrag i grundværdien13-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.97.SRTilskud, Moms07-03-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.206.BRIndeholdelse af A-skat – hæftelse – AM-bidrag - bestemmende indflydelse – fri bil – kontanthævninger – privateudgifter – retsbeskyttet forventning07-05-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.95.SRDelvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedel07-03-18Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2018.195.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter02-05-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.200.BRSalg af aktier – afståelsestidspunkt03-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.229.BRNulstilling - A-skat og AM-bidrag - konkurs - ægtefælle17-05-18Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2018.201.BRFratrædelsesgodtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven – administrativ praksis03-05-18Personlig indkomstDom
SKM2018.194.VLRInddrivelse - fordring - udenlandsk myndighed02-05-18International inddrivelseKendelse
SKM2018.193.VLRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg02-05-18Andet om momsKendelse
SKM2018.93.SRFlytning af hjemsted til Danmark - fast driftssted - underskud01-03-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.243.BRRentebeskatning – uerholdelighed – skærpet bevisbyrde – forlænget ligningsfrist23-05-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2018.196.BRFradrag – købsmoms - konkurs02-05-18FradragDom
SKM2018.92.SKATPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 128-02-18Personlig indkomst + KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2018.90.SRLuxembourgsk SCSp (Société en Commandite Spéciale) anset for skattemæssigt transparent28-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.182.ØLRSkattepligt – fraflytning – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – lempelse25-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.89.SRFritagelse for CFC-beskatning26-02-18SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2018.87.LSRLån på mellemregningskonto anset som udbytte23-02-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.86.LSRLån på mellemregningskonto anset som udbytte23-02-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.85.LSRAfvisning af afgiftsfritagelse for køretøj af mærket Tesla Model X23-02-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2018.84.LSRSkattefritagelse af udbetaling fra pensionsordning22-02-18Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2018.83.LSREjendomsværdiskat - Kolonihavehus på lejet grund22-02-18EjendomsværdiskatAfgørelse
SKM2018.218.VLRStraf - dokumentfalsk - momssvig14-05-18StrafDom
SKM2018.81.SRSkattemæssige konsekvenser af skattefri fusion mellem ejendomsdatterselskaber21-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.80.SRKreditorforsikring ved arbejdsløshed - Ejerskabet til forsikringen - Gældseftergivelse overfor den forsikrede20-02-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.79.SROverdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål19-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.184.BRDødsbo – arveafkald – grov uagtsomhed – 3 måneders frist25-04-18DødsboerDom
SKM2018.183.BRUnderskudsfradrag – erhvervsmæssig virksomhed - alternativ behandler25-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.78.SRUdlån til helejet P/S og K/S fra pensionskasses ejendomsdatterselskab19-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.165.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger på konto16-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.75.SRTinglysningsafgift - anvendelse af afgiftspantebreve efter opdeling i ejerlejligheder16-02-18TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2018.159.ØLRHovedaktionær – skattefri rejsegodtgørelse – fri bil13-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.74.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.73.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.72.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.71.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.70.SRGaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytte14-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.166.HRFradrag for købsmoms, erstatningsansvar og forældelse14-02-18MomspligtDom
SKM2018.160.ØLRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst – uregelmæssigheder i forretningsførelse – skærpet bevisbyrde13-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.137.BRSagsomkostninger - fradrag i grundværdi - tilslutningsafgift05-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.69.SRFast driftssted - Juletræsplantage14-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.187.BRFri bil – fri motorcykel – fri båd – fristregler – begrundelse30-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.136.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter - fradrag i grundværdi - forsyningsanlæg05-04-18Når man vil klageDom
SKM2018.64.LSRItaliener udstationeret til Danmark - Opfyldelse af betingelserne i kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen)12-02-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.63.LSRForældelse i forbindelse med gæld til det offentlige12-02-18ForældelseAfgørelse
SKM2018.62.LSRTransfer pricing korrektion12-02-18Transfer pricingAfgørelse
SKM2018.135.ØLRSalær i straffesag – vedtaget administrativt bødeforelæg – nedsat bøde - betalingspligtig05-04-18StrafKendelse
SKM2018.207.BRLempelse – ligningslovens § 33 A – kreditkort – rejsedokumenter - bevisbyrde08-02-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.170.BRSkønsmæssig ansættelse – lønindkomst – maskeret udlodning06-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.178.BRFradrag for forbedringer i grundværdien – hovedanlæg24-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.134.BRSagsomkostninger – ophævet sagsomkostninger - fradrag i grundværdi05-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.157.VLRRentebegrænsning – valutaterminsforretning – bevisbyrde – lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraft12-04-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.133.BREjendomsavance – landbrugsejendom – skattefritagelse - parcelhusreglen05-04-18EjendomsavancebeskatningDom
SKM2018.52.SRSkattefritaget varmeværks indgåelse af samarbejde05-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.174.BRFradrag - underskud - etablering - erhvervsmæssig virksomhed23-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.199.BRIndtægter fra udlejning – skønsmæssig forhøjelse03-05-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2018.131.VLRAktindsigt – partsstatus04-04-18Når man ønsker aktindsigtDom
SKM2018.336.BRHævninger på mellemregningskonto – bevismæssig betydning af mangelfuld bogføring – løn- eller aktieindkomst28-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.335.ØLROmgørelse – renteskat – begrænset skattepligtig – præjudiciel forelæggelse28-06-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.42.SRHavneselskab - fortsat skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 324-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.303.BRAktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde27-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.161.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende13-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.132.ØLRØstre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.04-04-18SelskabsbeskatningKendelse
SKM2018.94.BRDokumentation for lønindkomst – skiftende forklaringer – skærpet beviskrav - uden realitet06-03-18Personlig indkomstDom
SKM2018.66.VLRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning - sommerhus - erhvervsmæssige interesser i Danmark12-02-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.88.BRVærditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse26-02-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.91.ØLRAfskrivningsgrundlaget - distributionsnet - vand- og spildevandselskaber.28-02-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.179.ØLROpgørelse – afskrivningsgrundlaget - distributionsnet - vand- og spildevandselskaber.24-04-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.106.BRStraf – skattesvig - momssvig12-03-18StrafDom
SKM2018.35.SRKursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 202115-01-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2018.34.SROPP-projekt - kontorbygning på lejet grund15-01-18Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2018.67.BRGrundværdiansættelse - tilsidesættelse af skønserklæring - jordbundsforhold - handelsværdi12-02-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.31.SRInternational sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto15-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.29.SRMoms - Salg af delvis nedrevet ejendom12-01-18ByggeriBindende svar
SKM2018.28.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering - Partshøring12-01-18Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2018.27.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering – Partshøring – Formodning om stråmandsvirksomhed12-01-18Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2018.26.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mand12-01-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.25.LSRFradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbiler12-01-18MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2018.24.LSRVærdi af personalegode - Kontingent til erhvervsklub i golfklub12-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.23.LSRSelskabs lån til klageren beskattes som løn12-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.22.LSRModregning via skattekontoen - De almindelige modregningsbetingelser12-01-18Modregning og transportAfgørelse
SKM2018.21.LSRMomsfritagelse for fodplejevirksomhed12-01-18Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2018.96.ØLROmstrukturering – tilførsel af aktiver – skatteundgåelse07-03-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.59.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - negativt privatforbrug09-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.20.SRLivsforsikringsaftale, PBL § 53 A11-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.8.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte11-01-18Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.58.HRSkatteansættelse - strafbart forhold - forældelse09-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.65.ØLRIndsætninger på konto - direktør og medindehaver - skiftende forklaringer - løn - eller aktieindkomst - nye anbringender12-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.19.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger10-01-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.18.SRKildeartsbegrænsning, personskattelovens § 13, stk. 7, landbrugsejendom, interessentskab, arbejdstidskrav09-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.17.SRTab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 201709-01-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2018.16.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger i kunders formueafkast ved opgørelse af individ-PAL for forsikringer uden ret til rentebonus09-01-18Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2018.115.BRSkattepligtig indkomst – gevinster ved backgammon – administrativ praksis20-03-18Personlig indkomstDom
SKM2018.15.SRErasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligt09-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.76.BRSkattepligt - fraflytning16-02-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.180.BRSkattepligtig indkomst - gevinster ved backgammon - administrativ praksis25-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.13.SRLønsumsafgift - filial - udenlandsk finansiel virksomhed08-01-18Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2018.12.LSRFradrag for tab på fordringer som følge af internetbedrageri08-01-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.11.LSRBefordringsfradrag, rejsefradrag m.v. for stewardesse med bopæl i Danmark og base i Heathrow Airport08-01-18Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.10.LSRHævninger på mellemregning anses for aktionærlån, der beskattes som udbytte08-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.9.LSRNordisk Ministerråds sekretariat - Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt08-01-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.7.LSRTilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt renter08-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.6.LSRRefusion for skib - Søtransport i forbindelse med transport af sandsække08-01-18TonnageskatAfgørelse
SKM2018.60.HRArbejdsskib - ikke i "international trafik" - Nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst09-02-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.55.ØLRTonnageskat - forretningsmæssig drift - sagsomkostninger i indbringersag08-02-18TonnageskatDom
SKM2018.61.BRSkattefri rejsegodtgørelse - arbejdsgiverkontrol - lastbilchauffør09-02-18Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.51.BREftergivelse af gæld - skønsmæssig afslag -retlige mangler02-02-18Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2018.56.ØLREkstraordinær skatteansættelse - reele ejer - aktieavancebeskatning08-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.41.HRFraflytningsbeskatning - værdiansættelse af anparter - værdiansættelsescirkulæret - skøn23-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.46.VLRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse29-01-18Personlig indkomstDom
SKM2018.54.BRKulafgift - kontrakt godkendt af Elprisudvalget06-02-18Energi og kuldioxidDom
SKM2018.77.HRÆndringer af godkendt leasingaftale – ikke fuld registreringsafgift af leasingkøretøj16-02-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.33.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder15-01-18Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.53.BREkstraordinær genoptagelse - Særlige omstændigheder06-02-18Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.44.BRMaskeret udlodning - skiftende forklaringer - mellemregningskonto aktionærlån29-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.57.BRUdlodningsbeskatning - stråmand - løn eller udbytte - lån eller udbytte - periodisering09-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.40.VLRFri bil - hovedaktionærs rådighed - formodning for privat rådighed beskatningsgrundlag ved privat rådighed23-01-18Personlig indkomstDom
SKM2018.36.BRFradragsansættelse - Etablering af kloak- og vandforsygningsanlæg17-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.14.ØLRKontantbeløb - lån - betydning af privatforbrugsberegning09-01-18Personlig indkomstDom
SKM2018.43.BRHandelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed26-01-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.387.VLRStraf – momssvig – tiltalens formulering – grov uagtsomhed31-07-18StrafDom
SKM2018.30.BRFradrag for grundforbedringer - udgiftsafholdelse - eksterne veje15-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.47.BRStraf - prøvesag - grov uagtsomhed - ikke rettidigt indberettet til Indkomstregistret31-01-18StrafDom
SKM2018.50.ØLRHovedaktionærs mellemregning med selskab beskattet som løn – forklaring om fejlagtig bogføring ej støttet af objektive kendsgerninger02-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.3.ØLRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - muligt at overnatte på sædvanlig bopæl02-01-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.2.ØLRForældelse af skatte- og afgiftskrav - skrivefejl i afgørelsesresumeet - lønindeholdelse på baggrund af momsgæld02-01-18ForældelseDom
SKM2018.4.BRFradrag for forbedringer - grundværdi tilslutningsafgift02-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.49.BRKursgevinst - Gældseftergivelse - Betalingsevne01-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.68.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfristen - befordringsfradrag - fradrag for renteudgifter og børnebidrag - afvisning13-02-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.48.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift31-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.32.BRStraf - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom15-01-18StrafDom
SKM2018.154.ØLRUgyldighed – sponsorat – sportsklub – erhvervsmæssig udgift – frit fly12-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.1.BRReel ejer - udlodningsbeskatning - bevis for afståelse - passeret kapitalejers økonomi02-01-18Personlig indkomstDom
SKM2018.5.VLRAffaldsvarmeafgift - fyring i kombination med gas08-01-18MiljøafgifterDom
SKM2018.37.ØLRStraf - svig med moms- og chokoladeafgift - reel leder af flere virksomheder i andres navn19-01-18StrafDom
SKM2018.247.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk – udmålingsanke – ikke dokumenteret lovligt forfald29-05-18StrafDom
SKM2018.39.BRStraf - dolus eventualis - ægtepar - skattesvig - momssvig - delvis tilståelse22-01-18StrafDom
SKM2018.252.VLRStraf – momssvig – strafudmåling – dokumentfalsk – fælles - og tillægsstraf06-06-18StrafDom
SKM2018.181.ØLRStraf – told - illegal – cigaretter – vandpibetobak - strafudmåling25-04-18StrafDom
SKM2018.45.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Pendler29-01-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.38.VLRStraf - skattesvig - frifindelse - forskningsmidler - ingen selvangivelsespligt - selvinkriminering19-01-18StrafDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter