Dato for offentliggørelse
19 May 2017 12:13
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (7.4)

I afsnit 0 er der disse nye punkter: 
Undlad at tilbageføre korrekte indberetninger. 
Indberetning fra fonde og foreninger som følge af ændring af Skattekontrollovens § 7 B, stk. 1.
R-markering afskaffes omkring 6.11.2017

I afsnit 8.4 Ofte brugte felter, vedr. felt 38:
Der er tilføjet beskrivelse af indberetning jf. Skattekontrollovens § 7 B, stk. 1, i anledning af ændring af SKL vedr. indberetning fra fonde mv. Der er tilføjet to nye indtægtsarter: 99 og 100.

I afsnit 12. Nulangivelse,  er dette tilføjet:
Hvis du har indberettet for en måned, og derefter tilbagefører det du har indberettet, uden at indberette nye oplysninger, så skal du også indberette en nulangivelse for måneden.  Ellers er der ikke indberettet for måneden.

Hvad var nyt i forrige version (7.3):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er der orienteret om kommende afskaffelse af rettelsesmarkering (R-markering).

I afsnit 8.2. Detailoplysninger om løn mv. er det anført, at Feltnr 500 Barselsudligningskode ikke længere skal indberettes, da oplysningen ikke længere anvendes af Barsel.dk. Feltet lukkes fra 2018. Det er i samme afsnit anført, at kompensation for ikke anvist seniorjob skal indberettet i felt 14 med indtægtsart 104.

Der er indsat et nyt afsnit: 14. Rettelser - fra 2018. Dvs der er to afsnit 14 om rettelser. Et der er gældende pt., og et der er gældende fra 2018.

ISBN-nummer
978-87-417-0050-2

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter