Date of publication
30 Jun 2018 11:20
Serial number
P 100 BG
Summary

Това ръководство се описва процеса, ако внесете превозно средство с чужд регистрационен номер в Дания.

What's new?

Обща актуализация.

ISBN number
978-87-417-0296-4