Blanketnummer
29.029
Formål med og beskrivelse af blanketten
Erhverv

Anvendes af virksomheder i forbindelse med registrering efter afgiftsloven

Blanketten er med elektronisk udfyldningsmulighed

Pdf-udgave

Hent blanket 29.029

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene