Blanketnr.
03.021
Formål med blanketten

"Blanketten kan rekvireres på følgende måde:

- Send en mail til ekapital1 - ekapital@sktst.dk

- Ring til ekapital1 på telefon 72 38 02 10.

Vejledning til udfyldelse af blanketten findes på skat.dk/ekapital, "Værdipapirer" » "Obligationer (OBLG)", for indkomståret 2018.

Hjælpeliste over "Indskrevne værdipapirer i den danske Værdipapircentral" findes på skat.dk/ekapital under "Årsbreve om indberetning af renter, værdipapirer mv."

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen