Blanketnr.
04.012
Formål med blanketten

Denne blanket anvendes til at oplyse den årlige indkomst for personer, der har udenlandsk indkomst.
Oplysningerne indgår i årsopgørelsen.
Der skal skrives en blanket for hvert land pr. indkomstår.
Personer der er omfattet af digital pligt skal benytte TastSelv.
Personer med lønindkomst fra offshore, søfolk om bord på skib eller flyvende personel, kunstnere/sportsfolk, skal give flere oplysninger sammen med indsendelse af blanketten. 

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 04.012   2018

2017   2016   2015  2014  2013   2012   2011   2010   2009  2008   2007   2006   2005   2004   2003

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Log på TastSelv på skat.dk, klik på Kontakt - Skriv til Skattestyrelsen - Indsend/Indberet til os (fx blanket).

Blanketten kan også sendes til

Skattestyrelsen
Postboks 9
4930 Maribo

Er dit arbejde fx flyvende personel, sømand, offshore supply/olie/gas:
Når du sender blanketten ind, vil vi gerne have oplysninger om rederi/luftfartsselskab, fartøjets hovedopgaver, sejlruter og perioder mv.

Er du kunstner eller sportsudøver:
Når du sender blanketten ind, vil vi gerne have oplysninger om arbejdsland, perioder i udlandet, arbejdsgiver og arbejdsgivers land.

 

 

Du kan se og udfylde dit oplysningsskema for 2018 i TastSelv fra den 11. marts.

Oplysningsskemaet sendes først på papir i slutningen af maj 2019.

Hvis du indsender oplysningsskemaet på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i september 2019. 

 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.