Blanketter for virksomheder og borgere
Nr.Titel
21.086 PLWywóz i pokwitowanie przyjęcia pojazdu silnikowego
21.086 ENExport and acknowledgement of receipt of motor vehicle
21.086 DKUdførsel og kvittering for modtagelse af motorkøretøj
21.086 DEAusfuhr und Empfangsbestätigung eines Kraftfahrzeugs
21.085Erklæring om straks-ibrugtagning
21.082 ENApplication for an AKR number (Businesses)
21.082 DKAnsøgning om oprettelse af AKR-nummer (Virksomhed)
21.082 DEAntrag auf Erstellung einer AKR-Nummer (Unternehmen)
21.081 ENApplication for an AKR number (Individuals)
21.081 DKAnsøgning om oprettelse af AKR-nummer (Person)
21.081 DEAntrag auf Erstellung einer AKR-Nummer (Bürger)
21.079Ansøgning om tilladelse til at anvende andre fæstningselementer til montering af nummerplader end skruer og bolte og tilhørende hætter
21.078 ENBinding ruling - information about the vehicle - 21.078 EN
21.078 DEFahrzeugangaben - Bindender Vorbescheid
21.078Bindende svar - Køretøjsoplysninger
21.072Transittilladelse
21.071Ansøgning om tilladelse til fortsat registrering ved udrejse mere end 184 dage
21.065Meddelelse om manglende registrering af ejer/bruger skifte
21.064Erklæring om bortkomne nummerplader
21.063Ansøgning om tilladelse til registrering af køretøjer på danske grænsenummerplader
21.062Anmodning om godkendelse af skrivelse til køretøjsejere
21.059 ENApplication for permission to drive a foreign-registered motor vehicle for private purposes in Denmark, 21.059 EN
21.059 DEAntrag auf Erlaubnis zum Privatgebrauch eines im Ausland zugelassenen Fahrzeugs in Dänemark
21.059Ansøgning om tilladelse til privat kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj
21.055Ansøgning om prøveskilte (faste prøveskilte)
21.053Erklæring om montering af tilkoblingsanordning
21.051Ansøgning om tidsbegrænset registreringsattest eller internationalt kørecertifikat
21.049Erklæring om partikelfilter
21.047Erklæring om brændstofforbrug
21.044 ENApplication - Export and refund of registration tax, 21.044 EN
21.037Optagelse på varevognsfortegnelsen
21.034Registreringsanmeldelse
21.033 ENQuarterly tax
21.033Kvartalsafgift
21.022Anmeldelse / Afgiftsfritagelse / Afgiftsnedsættelse
21.021Regulering af registreringsafgift
21.020Bortkommet tolddokument
21.017Frikørsel af taxi/limousine
21.016 Gul til HvidAfgiftsberigtigelse af køretøj; Gul til Hvid (varebil til personbil)
21.016 ENPayment of registration tax
21.016 DEZahlung der Zulassungssteuer
21.015Anmeldelse - Taxikørsel, limousinekørsel, rutekørsel/offentlig servicetrafik, sygetransport eller kørsel for offentlig myndighed
21.014Afgiftsbetaling ved genopbygning eller ombygning af motorkøretøj