Blanketter for virksomheder og borgere


Nr.Titel
03.012Gaveskema velgørende foreninger mv. - Opgørelse af antallet af gavegivere á mindst 200 kr., gavebeløb og løbende ydelser mv.
03.017Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Arbejdsgiveradministrerede ordninger
03.017 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of company pension schemes and supplementary one-off contribution to pension fund - 03.017 EN
03.018 (gl. nr. P45)Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Private ordninger
03.018 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of personal pension schemes - 03.018 EN
03.041Indberetningsblanket vedr. etableringskonti
03.044Indberetning - Private - Finansielle kontrakter/aftaler herunder puljeordninger
03.046Indberetning - Private - Køb/salg/overdragelse af investeringsforeningspapirer
03.064Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse
03.068Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8A og/eller § 12, stk. 3
03.070Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.
03.075eIndkomst indberetning
03.077Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - Skattekontrollovens § 11 G
03.078 ENApproval according to section 8 H of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven) 03.078 EN
03.079Privat - Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.080Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22
03.083Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af udån
03.085Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af deponerede pantebreve

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter