Blanketter for virksomheder og borgere
Nr.Titel
03.077Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - Skattekontrollovens § 11 G
03.047Tilmelding som Indberetningspligtig for finansielle virksomheder mv.
03.061Tilmeldelsesblanket til pensionsbidragssystemet (CPS)
03.067Tilmeldelse til indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag (AKFA)
03.004Tilmeldelse til anpartskontrolordningen
03.018 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of personal pension schemes - 03.018 EN
03.017 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of company pension schemes and supplementary one-off contribution to pension fund - 03.017 EN
03.079Privat - Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.031Indberettelse om rettelser i CSR-P
03.023Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af udlån
03.024Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af prioritetslån
03.042Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af deponerede pantebreve
03.063Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer
03.019Indberetningsblanket vedrørende renter af indskud, reservefondsudlodninger samt forskellige udbetalinger fra forsikringsselskaber
03.022Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.083Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af udån
03.085Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af deponerede pantebreve
03.084Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise prioritetsrenter
03.021Indberetningsblanket vedrørende kuponrenter - Depotordning
03.037Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (køb/salg/indfrielse/hævning)
03.038Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (beholdning/udlodning/tilskrivning og geninvestering)
03.041Indberetningsblanket vedr. etableringskonti
03.051Indberetning vedr. rentegodtgørelse / Indbetalingsliste
03.064Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse
03.087Indberetning af statsstøtte for kapitalindskud
03.027Indberetning af statens andel af frigørelsesafgift og afståelsesafgift
03.018Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Private ordninger
03.017Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Arbejdsgiveradministrerede ordninger
03.028Indberetning af beløb i henhold til særlig ordre
03.029Indberetning af anparter
03.046Indberetning - Private - Køb/salg/overdragelse af investeringsforeningspapirer
03.044Indberetning - Private - Finansielle kontrakter/aftaler herunder puljeordninger
03.030Indberetning - Finansielle kontrakter/aftaler (derivater)
03.012Gaveskema for velgørende organisationer - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.013Gaveskema for religiøse samfund med videre - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.086eKapital - følgeseddel til blanketter (indberetningspligter efter skatteindberetningsloven)
03.075 AeIndkomst indberetning
03.013 ENDonation form for religious communities etc. – information on amounts donated etc.
03.012 ENDonation form for charitable organisations – information on amounts donated etc.
03.078 ENApproval according to section 8 H of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven) 03.078 EN
03.068 ENApplication – Approval according to section 8 A and/or section 12(3) of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven)
03.078Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 H
03.068Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3
03.080Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22
03.070Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.
03.076Ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort