Blanketter for virksomheder og borgere
Nr.Titel
Tryk her for at se dokumentet03.081Anmodning om oplysning af cpr-nummer
Tryk her for at se dokumentet03.076Ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort
Tryk her for at se dokumentet03.070Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.
Tryk her for at se dokumentet03.080Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22
Tryk her for at se dokumentet03.068Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3
Tryk her for at se dokumentet03.078Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 H
Tryk her for at se dokumentet03.068 ENApplication
Tryk her for at se dokumentet03.078 ENApproval according to section 8 H of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven) 03.078 EN
Tryk her for at se dokumentet03.012 ENDonation form for charitable organisations etc. - calculation of amount donated, regular donations, etc. and number of donors donating gifts of minimum DKK 200
Tryk her for at se dokumentet03.013 ENDonation form for religious communities etc. – calculation of total amount donated, total regular donations, etc.
Tryk her for at se dokumentet03.075eIndkomst indberetning
Tryk her for at se dokumentet03.086eKapital - følgeseddel til blanketter (indberetningspligter efter skattekontrolloven)
Tryk her for at se dokumentet03.013Gaveskema for religiøse samfund med videre - Oplysninger om gavebeløb osv.
Tryk her for at se dokumentet03.012Gaveskema for velgørende organisationer - Oplysninger om gavebeløb osv.
Tryk her for at se dokumentet03.030Indberetning - Finansielle kontrakter/aftaler (derivater)
Tryk her for at se dokumentet03.044Indberetning - Private - Finansielle kontrakter/aftaler herunder puljeordninger
Tryk her for at se dokumentet03.046Indberetning - Private - Køb/salg/overdragelse af investeringsforeningspapirer
Tryk her for at se dokumentet03.029Indberetning af anparter
Tryk her for at se dokumentet03.028Indberetning af beløb i henhold til særlig ordre
Tryk her for at se dokumentet03.017Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Arbejdsgiveradministrerede ordninger
Tryk her for at se dokumentet03.018 (gl. nr. P45)Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Private ordninger
Tryk her for at se dokumentet03.027Indberetning af statens andel af frigørelsesafgift og afståelsesafgift
Tryk her for at se dokumentet03.064Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse
Tryk her for at se dokumentet03.051Indberetning vedr. rentegodtgørelse / Indbetalingsliste
Tryk her for at se dokumentet03.041Indberetningsblanket vedr. etableringskonti
Tryk her for at se dokumentet03.038Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (beholdning/udlodning/tilskrivning og geninvestering)
Tryk her for at se dokumentet03.037Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (køb/salg/indfrielse/hævning)
Tryk her for at se dokumentet03.021Indberetningsblanket vedrørende kuponrenter - Depotordning
Tryk her for at se dokumentet03.084Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise prioritetsrenter
Tryk her for at se dokumentet03.085Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af deponerede pantebreve
Tryk her for at se dokumentet03.083Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af udån
Tryk her for at se dokumentet03.022Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
Tryk her for at se dokumentet03.019Indberetningsblanket vedrørende renter af indskud, reservefondsudlodninger samt forskellige udbetalinger fra forsikringsselskaber
Tryk her for at se dokumentet03.063Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer
Tryk her for at se dokumentet03.042Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af deponerede pantebreve
Tryk her for at se dokumentet03.024Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af prioritetslån
Tryk her for at se dokumentet03.023Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af udlån
Tryk her for at se dokumentet03.049Indberetningsliste - Særlige renter
Tryk her for at se dokumentet03.031Indberettelse om rettelser i CSR-P
Tryk her for at se dokumentet03.079Privat - Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
Tryk her for at se dokumentet03.017 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of company pension schemes and supplementary one-off contribution to pension fund - 03.017 EN
Tryk her for at se dokumentet03.018 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of personal pension schemes - 03.018 EN
Tryk her for at se dokumentet03.047Tilmeldelse Rentekontrolordningen
Tryk her for at se dokumentet03.004Tilmeldelse til anpartskontrolordningen
Tryk her for at se dokumentet03.067Tilmeldelse til indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag (AKFA)
Tryk her for at se dokumentet03.061Tilmeldelsesblanket til pensionsbidragssystemet (CPS)
Tryk her for at se dokumentet03.077Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - Skattekontrollovens § 11 G

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter