Blanketter for virksomheder og borgere
Nr.Titel
03.076Ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort
03.070Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.
03.080Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22
03.068Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3
03.078Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 H
03.068 ENApplication – Approval according to section 8 A and/or section 12(3) of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven)
03.078 ENApproval according to section 8 H of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven) 03.078 EN
03.012 ENDonation form for charitable organisations – information on amounts donated etc.
03.013 ENDonation form for religious communities etc. – information on amounts donated etc.
03.075eIndkomst indberetning
03.086eKapital - følgeseddel til blanketter (indberetningspligter efter skattekontrolloven)
03.013Gaveskema for religiøse samfund med videre - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.012Gaveskema for velgørende organisationer - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.030Indberetning - Finansielle kontrakter/aftaler (derivater)
03.044Indberetning - Private - Finansielle kontrakter/aftaler herunder puljeordninger
03.046Indberetning - Private - Køb/salg/overdragelse af investeringsforeningspapirer
03.029Indberetning af anparter
03.028Indberetning af beløb i henhold til særlig ordre
03.017Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Arbejdsgiveradministrerede ordninger
03.018 (gl. nr. P45)Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Private ordninger
03.027Indberetning af statens andel af frigørelsesafgift og afståelsesafgift
03.064Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse
03.051Indberetning vedr. rentegodtgørelse / Indbetalingsliste
03.041Indberetningsblanket vedr. etableringskonti
03.038Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (beholdning/udlodning/tilskrivning og geninvestering)
03.037Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (køb/salg/indfrielse/hævning)
03.021Indberetningsblanket vedrørende kuponrenter - Depotordning
03.084Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise prioritetsrenter
03.085Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af deponerede pantebreve
03.083Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af udån
03.022Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.019Indberetningsblanket vedrørende renter af indskud, reservefondsudlodninger samt forskellige udbetalinger fra forsikringsselskaber
03.063Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer
03.042Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af deponerede pantebreve
03.024Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af prioritetslån
03.023Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af udlån
03.031Indberettelse om rettelser i CSR-P
03.079Privat - Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.017 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of company pension schemes and supplementary one-off contribution to pension fund - 03.017 EN
03.018 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of personal pension schemes - 03.018 EN
03.047Tilmeldelse Rentekontrolordningen
03.004Tilmeldelse til anpartskontrolordningen
03.067Tilmeldelse til indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag (AKFA)
03.061Tilmeldelsesblanket til pensionsbidragssystemet (CPS)
03.077Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - Skattekontrollovens § 11 G

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter