Blanketter for virksomheder og borgere


Nr.Titel
02.007Anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto
02.008Omkostningsgodtgørelse
02.015 NT1Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land
02.016 NT2Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land
02.017 NT 3Meddelelse om at træk af A-skat sker i arbejdsstaten
02.022 NT4SKrav om overføring af selskabsskat - nordisk overenskomst om overførsel af skat
02.023 NT5SNordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af selskabsskat
02.032Erklæring/Revisor
02.033Erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger
02.034 DA/ENGBopæls- og skatteforhold/
Residence and tax liability
02.035 DA/DEBescheinigung der Wohnsitz- und Steuerverhältnisse / Bopæls- og skatteforhold, 02.035
02.036 DA/FRAttestation de situation de domicile et situation fiscale / Bopæls- og skatteforhold, 02.036
02.037 DA/ESSituación de domicilio y situación fiscal / Bopæls- og skatteforhold, 02.037
02.038Bopæls- og skatteforhold
02.039 DA/ITResidenza e informazioni fiscali / Bopæls- og skatteforhold, 02.039
02.040 DA/DEBescheinigung der dänischen Steuerbehörde Nachweis über die steuerliche Erfassung des Unternehmers / Attestation af skatteregistrering - fritagelse for tysk á conto skat i forbindelse med byggevirksomhed i Tyskland, 02.040
02.042Certificate of Residency / Hjemstedserklæring, 02.042
02.043Samtykkeerklæring vedrørende partsrepræsentation
02.043 ENDeclaration of consent (Declaration of consent for SKAT to contact an agent representing a party)
02.044 ENAttestation af skatteforhold / Certificate of tax liability, 02.044
02.045 DA/DEAttestation af skatteforhold / Bescheinigung der Steuerverhältnisse, 02.045
02.050Hjemstedserklæring for privatpersoner/Place of residence statement for private individuals
02.051Hjemstedserklæring for selskaber/Place of residence statement for companies

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter