Dato for offentliggørelse
06 Mar 2018 14:40
Serienummer
S nr. 108
Resumé

Vejledningen gælder for alle, som er indberetningspligtige af pantebreve i depot til forvaltning efter skattekontrollovens § 8 Q.

Hvad er nyt?

Vejledningen er ny, og er gældende for kvartalsindberetningen 2018.

ISBN-nummer
978-87-417-0151-6

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter