Dato for udgivelse
07 Sep 2020 10:26
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0191147
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 på importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til at omfatte importen af wolframelektroder afsendt fra Laos og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Laos og Thailand eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1249 offentliggjort i EU-tidende L 290 af 4. september 2020 udvidet den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 på importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til at omfatte importen af wolframelektroder afsendt fra Laos (LA) og Thailand (TH), uanset om varen er angivet med oprindelse i Laos og Thailand eller ej, i øjeblikket henhørende under Taric-kode 8101 99 10 11, 8101 99 10 12 og 8515 90 80 11 og 8515 90 80 12), og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Indien (IN), uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej.

Toldmyndighederne pålægges af ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2171 af 17. december 2019.

For så vidt angår udvidelse af antidumpingtold og afslutning af undersøgelse henvises til teksten i (EU) 2020/1249.

Forordningen trådte i kraft den 5. september 2020.