Dato for udgivelse
25 Aug 2020 11:04
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0914231
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Registrering af ekstruderet aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1215 offentliggjort i EU-tidende L 275 af 24. august 2020 pålagt toldmyndighederne at træffe de nødvendige foranstaltninger til at registrere importen  til Unionen af stænger, profiler (også hule), rør, ikke samlede, også forarbejdet til brug i konstruktioner (f.eks. afkortede, borede, bøjede, skråtskårne, med gevind), af aluminium, også legeret, bestående af højst 99,3% aluminium, i øjenblikket henhørende under KN-kode ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 og ex 7610 90 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2020/1215.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen træder i kraft den 25. august 2020.