Dato for udgivelse
26 Aug 2020 01:00
Gyldig til
10 Nov 2020 23:59
Til
Virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven mfl.
Sagsnummer
Intet sags-nr
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Niveaulisterne der blev offentliggjort 13. maj 2020 suspenderes.

Motorstyrelsen ajourfører ikke Niveaulisterne pr. 26. august 2020


Der offentliggøres ikke ajourførte Niveaulister pr 26. august 2020.

Handelsprisniveauerne på listerne der blev ajourført 13. maj 2020 suspenderes hermed.
De almindelige regler for værdifastsættelse af brugte køretøjer fremgår af Den juridiske vejledning - Afsnit I:A:1.5.3.1 Værdifastsættelse af brugte biler og motorcykler

Niveaulisterne pr. 13. maj 2020 er stadig tilgængelige via nyhedsbrev til virksomheder fra 13. maj 2020:

      Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Maj 2020

Dette sikrer at der stadig er mulighed for at finde nypriser og udstyrsoplysninger på køretøjer, der tidligere har været omfattet af Niveaulister.
Da Niveaulisterne er suspenderede, vil en værdifastsættelse dog ikke kunne dokumenteres alene med en Niveaulistefra offentliggørelsen 13. maj 2020.

Der er ikke fastsat dato for ny ajourføring af handelsprisniveauer.

Med venlig hilsen

Motorstyrelsen