Dato for udgivelse
21 Aug 2020 10:45
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0017291
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
14.08.2020
7606 12 92  90     Udgår og erstattes af:
7607 12 92 - - - - - - Andre varer:
91 - - - - - - - Til karrosseripaneler i bilindustrien eller til fremstilling af dele til luftfartøjer 7,5%
95 - - - - - - - Andre varer 7,5%
7606 12 93 90 Udgår  og erstattes af:
7606 12 93 - - - - - - Andre varer:
85 - - - - - - - Til karrosseripaneler i bilindustrien eller til fremstilling af dele til luftfartøjer 7,5%
86 - - - - - - - Andre varer 7,5%
7606 12 99 20-90 Udgår og erstattes af:
- - - - - - Plader af aluminium-litiumlegeringer:
21 - - - - - - - Til karrosseripaneler i bilindustrien eller til fremstilling af dele til luftfartøjer 7,5%
25 - - - - - - - Andre varer 7,5%
- - - - - - Andre varer:
85 - - - - - - - Til karrosseripaneler i bilindustrien eller til fremstilling af dele til luftfartøjer 7,5%
86 - - - - - - - Andre varer 7,5%
7606 92 00 90 Udgår og erstattes af:
- - - Andre varer:
85  - - - Til karrosseripaneler i bilindustrien eller til fremstilling af dele til luftfartøjer 7,5%
86 - - - - Andre varer 7,5%
7607 11 90 45-87 Udgår og erstattes af:
7607 11 90 - - - Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm:
- - - - Aluminiumfolie i ruller:
- af renhed på 99,99 vægtprocent
- af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm
- af bredde 500 mm
- med et overfladeoxidlag af tykkelse 3-4 nm
- og med kubisk tekstur på over 95 %
:
- - - - - Af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, i ruller af en vægt på over 10 kg, også udglødet, når de præsenteres med mindst to lag:
44 - - - - - - Af tykkelse 0,03 mm og derover 7,5%
46 - - - - - - I andre tilfælde 7,5%
- - - - - Af en tykkelse på 0,021 mm og derover, men ikke over 0,045 mm, i ruller af vægt over 10 kg, også udglødet, ved mindst to lag, til anden brug end husholdningsfolie af aluminium:
48 - - - - - - Af tykkelse 0,03 mm og derover 7,5%
49 - - - - - - I andre tilfælde 7,5%
- - - - - Andre varer:
51 - - - - - - Af en tykkelse på mindst 0.03 mm men mindre end 0.2 mm 7,5%
- - - - - - Af en tykkelse på 0,2 mm:
52 - - - - - - - Til karrosseripaneler i bilindustrien 7,5%
53 - - - - - - - Andre varer 7,5%
56 - - - - - - Andre varer 7,5%
60 - - - - Glat aluminiumsfolie med følgende egenskaber:
- et aluminiumsindhold på mindst 99,98 %
- en tykkelse på mindst 0,070 mm og højst 0,125 mm
- med kubisk tekstur af den art der bruges til højspændingsætsning
7,5%
- - - - Andre varer:
- - - - - Af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, i ruller af en vægt på over 10 kg, også udglødet, når de præsenteres med mindst to lag:
71 - - - - - - Af tykkelse 0,03 mm og derover 7,5%
72 - - - - - - Andre varer 7,5%
- - - - - Af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, i ruller af en vægt på over 10 kg, også udglødet, når de præsenteres med mindst to lag, til anden brug end husholdningsfolie af aluminium:
73 - - - - - - Af tykkelse 0,03 mm og derover 7,5%
74 - - - - - - Andre varer 7,5%
- - - - - Bånd eller folie af en legering af aluminium og magnesium:
- af en legering, der opfylder standard 5182-H19 eller 5052-H19
- i ruller med en ydre diameter på mindst 1 250 mm, men ikke over 1 350 mm
- med en tykkelse (tolerance på - 0,006 mm) på 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm eller 0,20 mm
- med en bredde (tolerance på ± 0,3 mm) på 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm eller 356 mm
- med en krumningstolerance på ikke over 0,4 mm/750 mm
- med et planhedsmål på I-enhed ± 4
- med en trækstyrke på over (5182-H19) 365 MPa eller (5052-H19) 320 MPa
- med en A50-forlængelse på over (5182-H19) 3 % eller (5052-H19) 2,5 %
til brug ved fremstilling af lameller til persienner
:
75 - - - - - - Af en tykkelse på mindst 0.03 mm men mindre end 0.2 mm 7,5%
- - - - - - Af en tykkelse på 0,2 mm:
76 - - - - - - - Til karrosseripaneler i bilindustrien 7,5%
77 - - - - - - - Andre varer 7,5%
78 - - - - - - Andre varer 7,5%
- - - - - Andre varer:
91 - - - - - - Af en tykkelse på mindst 0.03 mm men mindre end 0.2 mm 7,5%
- - - - - - Af en tykkelse på 0,2 mm:
92 - - - - - - - Til karrosseripaneler i bilindustrien 7,5%
93 - - - - - - - Andre varer 7,5%
94 - - - - - - Andre varer 7,5%

 

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2021 som forventes udsendt ultimo december 2020.