Dato for udgivelse
11 Aug 2020 12:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0742875
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1165 offentliggjort i EU-tidende L 258 af 7. august 2020 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål (taric-kode 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 85, 8716 90 90 95 og 8716 90 90 97) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2020/1165.

Forordningen trådte i kraft den 8. august 2020.