Dato for udgivelse
24 Jul 2020 11:55
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0017291
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
07.11.2019
3905 30 00 91 Tekst ændret til:
- - - I form af homo-polymer harpiks med en viskositet (målt i 4 % vandig opløsning ved 20 °C) på mindst 3 mPa, men ikke over 61 mPa og en hydrolysegrad på mindst 80,0 mol%, men ikke over 99,9 mol%, begge målt i henhold til ISO 15023-2
01.07.2020
3811 29 00 18       Tekst ændret til:
- - - Tilsætningsstof bestående af dihydroxybutandisyre-diester (blandet C12-16-alkyl og C13-rig C11-14-isoalkyl) til brug ved fremstilling af motorolier
8512 30 90 20 Tekst ændret til:
- - - Brummer til et parkeringsassistancesystem i en plastindkapsling; den opererer ud fra det piezo-mekaniske princip og indeholder:
- et elektronisk kredsløbskort
- et stik
- også i en metalholder
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
8538 90 91 20 Tekst ændret til:
- - - - - Indeantenne til et centrallåsesystem til biler indeholdende:
- et antennemodul i et plastkabinet
- et tilslutningskabel med et stik
- mindst to monteringsbeslag
- også kredsløbskort med integrerede kredsløb, dioder og transistorer
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
8538 90 99 50

Tekst ændret til:
- - - - - Indeantenne til et centrallåsesystem til biler indeholdende:
- et antennemodul i et plastkabinet
- et tilslutningskabel med et stik
- mindst to monteringsbeslag
- også kredsløbskort med integrerede kredsløb, dioder og transistorer
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87

 

8544 30 00 60 Tekst ændret til:
- - - Forbindelseskabel med fire kerner og to hunstik til transmission af digitale signaler fra navigations- og lydsystemer til et USB-stik, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
8544 42 90 50 Tekst ændret til:
- - - - Forbindelseskabel med fire kerner og to hunstik til transmission af digitale signaler fra navigations- og lydsystemer til et USB-stik, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
8708 80 20 10 Tekst ændret til:
- - - Fjederbensstøtteleje, der består af:
- en metalholder med tre monteringsskruer og
- en gummistødfanger
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
30 Tekst ændret til:
- - - Bagerste bærearm, udstyret med kugleled og metalhylster med gummimetalleje, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
8708 80 35 10 Tekst ændret til:
- - - - Fjederbensstøtteleje, der består af:
- en metalholder med tre monteringsskruer og
- en gummistødfanger
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
9401 90 80 10 Tekst ændret til:
- - - - Palskiver til brug ved fremstilling af indstillelige bilsæder
01.08.2020
0710 40 00 90 Udgår og erstattes af:
0710 40 00 - - Andre varer:
91 - - - Kolber, med en diameter på 8 mm og derover, men ikke over 12 mm 5,1% + 0,094 € pr kg/eda
99 - - - Andre varer 5,1% + 0,094 € pr kg/eda
2001 90 30 90 Udgår og erstattes af:
2001 90 30 - - - I andre tilfælde:
91 - - - - Kolber, med en diameter på 8 mm og derover, men ikke over 12 mm 5,1% + 0,094 € pr kg/eda
99 - - - - I andre tilfælde 5,1% + 0,094 € pr kg/eda
2005 80 00 90 Udgår og erstattes af:
2005 80 00 - - I andre tilfælde:
91 - - - Kolber, med en diameter på 8 mm og derover, men ikke over 12 mm 5,1% + 0,094 € pr kg/eda
99 - - - I andre tilfælde 5,1% + 0,094 € pr kg/eda

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2020) som forventes udsendt ultimo august 2020.