Dato for udgivelse
07 Jul 2020 10:19
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Afslutning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen  af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina for så vidt angår en kinesisk eksporterende producent, om indførelse af tolden på importen fra denne producent og om ophør med registreringen af denne import.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/966 offentliggjort i EU-Tidende L 213 af 6. juli 2020 afsluttet undersøgelsen af ny eksportør, som blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2149.

Den antidumpingtold, der i medfør af artikel 1, stk. 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 finder anvendelse for alle andre virksomheder (Taric tillægskode B999) i Folkerepublikken Kina indføres hermed på den import, der er omhandlet i artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2019 /2149.

Antidumpingtolden opkræves  med virkning fra d. 17. december 2019 på importen af cykler (toldtariffens pos. 8712 00 30 10, 8712 00 30 20,  9712 00 30 90 og 8712 00 70 91, 9712 00 70 92 og 9712 00 70 99), som er registreret i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2149.

Toldmyndighederne  ophører med den registrering af importen, der er foretaget i henholdt til artikel 3 i gennemførelsesforordning  (EU) 2019/2149.