Dato for udgivelse
02 Jul 2020 10:38
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-2149658
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ferrosilicium med oprindelse i Rusland og Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/909 offentliggjort i EU-tidende L 208 af 1. juli 2020 indført en endelig antidumpingtold på importen af ferrosilicium (toldtariffens pos. 7202 21 00 00, 7202 29 10 00 og 7202 29 90 00) med oprindelse i Rusland (RU) og Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2020/909.

Forordningen træder i kraft den 2. juli 2020.