Dato for udgivelse
01 Jul 2020 14:14
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0076151
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/894 offentliggjort i EU-tidende L 206 af 30. juni 2020 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførsel af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.

For så vidt angår ændringer af de endelige beskyttelsesforanstaltninger henvises til teksten i (EU) 2020/894.

Forordningen træder i kraft den 1. juli 2020.