Dato for udgivelse
11 May 2020 08:28
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
20-0620543
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS vedtaget på HS Komitéens 64. session i september 2019.


EU har godkendt de tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS, der blev vedtaget i september 2019 på 64. session i Komiteen for det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen (WCO). Der henvises til EU-Tidende C 358 af 30. april 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0430(01)&from=DA

 

Tariferingsudtalelserne er beskrevet i bilaget og vil blive medtaget i den næste opdatering af vejledningen Tariferingsforordninger.

Tariferingsudtalelserne med illustrationer findes også på WCOs hjemmeside (på engelsk). http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-tools/opinions/ophs64en.pdf?db=web

Ændringerne til FBHS medtages i den efterfølgende rettelse.

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-tools/hs-explanatory-notes/enhs64en.pdf?db=web

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophørte med at være gyldig fra den 30.  april 2020, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de omhandlede udtalelser. BTO'er, der påvirkes af disse foranstaltninger, kan dog fortsat benyttes i en periode på 6 måneder efter offentliggørelsen i EU-Tidende, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Venlig hilsen

Tariferingscentret

 

 

Bilag: Tariferingsudtalelser fra 64. session

 

2106 90           

Tilberedning i form af pulver bestående af 33,3 % fint dispergeret nicotinamid (niacinamid) i en matrix bestående af en blanding af mono- og diglycerider af spiselige fedtsyrer. Matrixen maskerer den karakteristiske bitre smag af nicotinamid uden påvirkning af dens biologiske tilgængelighed. Siliciumdioxid tilsættes som flowmiddel i et forhold på 1 %. Produktet anvendes til fødevaretilberedninger og kosttilskud.

Anvendelse af ATB 1 (bestemmelse 1 f) til kapitel 29) og 6.

 

2309 90           

Tilberedning i form af pulver bestående af 12,5 mg/g vitamin D3, der er sprøjtetørret og fint dispergeret i en matrix af planteprotein og maltodextrin. Vitamin D3 er stabiliseret med butylhydroxytoluen (BHT). Produktet anvendes i tilsætningsfoder (premixes) til dyrefoder, foderblandinger, mælkeerstatninger og flydende foder.

Anvendelse af ATB 1 (bestemmelse 1 f) til kapitel 29) og 6.

 

2936 23

Tilberedning i form af pulver bestående af 80 % fint dispergeret riboflavin (vitamin B2) i en matrix af dextrin. Produktet anvendes i tilsætningsfoder (premixes) til dyrefoder og foderblandinger.

Anvendelse af ATB 1 (bestemmelse 1 f) til kapitel 29) og 6.

 

2936 28           

Tilberedning i form af pulver bestående af 50 % DL-alpha-tocopheryl acetat adsorberet på siliciumoxid. Produktet anvendes i tilsætningsfoder (premixes) til dyrefoder og foderblandinger.

Anvendelse af ATB 1 (bestemmelse 1 f) til kapitel 29) og 6.

 

2936 28

Tilberedning i form af pulver bestående af 50 % fint dispergeret DL-alpha-tocopheryl acetat i en matrix af modificeret stivelse og maltodextrin. Siliciumdioxid tilsættes som flowmiddel i et forhold på 1 %. Produktet anvendes til dyrefoder i mælkeerstatninger og flydende foder, og i andre tilfælde hvor stabilitet kan være kritisk, fx aggressivt tilsætningsfoder (premixes) (pH > 10) og dyrefoder på dåse.

Anvendelse af ATB 1 (bestemmelse 1 f) til kapitel 29) og 6.

 

2936 29

Tilberedning i form af pulver bestående af 80 % fint dispergeret folinsyre i en matrix af dextrin. Produktet benyttes i tilsætningsfoder (premixes) til dyrefoder og foderblandinger.

Anvendelse af ATB 1 (bestemmelse 1 f) til kapitel 29) og 6.

 

3003 20

Tilberedning til brug i dyrefoder for at forebygge coccidiosis i slagtekyllinger som følge af Eimeria spp. Tilberedningen foreligger som fritflydende pulver bestående af maduramicin ammonium (maduramicin som ammoniumsalt) (0,75 %), nicarbazin (8 %) (aktive ingredienser) og aftærskede majskolber (bærestof). Varen foreligger i 25 kg sække og skal blandes i foderet i en dosering på 500 g pr. ton foder.

Anvendelse af ATB 1 og 6.

 

3003 20

Tilberedning til brug i dyrefoder for at forebygge og kontrollere coccidiosis i slagtekyllinger som følge af Eimeria spp. Tilberedningen foreligger som hvidt/råhvidt pulver bestående af robenidin-hydrochlorid (10 %) (aktiv ingrediens) og calciumcarbonat (bærestof). Det er pakket i 25 kg sække og skal blandes i foderet i en dosering på 350-500 g pr. ton foder.

Anvendelse af ATB 1 og 6.

 

3822 00

Vaskeopløsning til hæmolyse, en flydende tilberedning, som indeholder natriumazid, phosphat og overfladeaktivt stof. Varen foreligger i flasker indeholdende 2 liter. Opløsningens hovedfunktion er at nedbryde cellemembranen på erytrocytter og frigøre mindre hæmoglobinfraktioner, som herefter passerer en højtryksvæskekromatografi-kolonne (HPLC-kolonne).

Den benyttes sammen med andre stoffer som en reagens til in vitro-diagnostik til måling af hæmoglobin A1c (HbA1c) i menneskeblod.

Anvendelse af ATB 1.

 

3921 90

Trilaminerede ark bestående af to udvendige lag af plast og et centralt lag af tynd folie af aluminium. Lagene er fastgjort indbyrdes ved hjælp af klæbestoffer. Der er ikke tale om celleplast.

Arkene foreligger på ruller og anvendes til fremstilling af fleksible beholdere (breve) til fødevarer, såsom sovsetilberedninger.

Det ene lag plast er påtrykt billeder og oplysninger om fødevaren, og det andet lag plast, som er i kontakt med fødevaren, er transparent.

Anvendelse af ATB 1 og 6.

 

3924 90

Affaldsbeholdere med hjul, fremstillet af plast, til midlertidig opbevaring af affald, skrald og skrot. Beholderne er fremstillet af polyethylen af høj densitet (HDPE) med et låg, et håndtag, to hjul på en metalaksel og har et rumindhold på 120 eller 240 liter. De er bestemt til udendørs brug til opbevaring af affald indtil indsamling og transport med henblik på bortskaffelse eller genvinding.

Anvendelse af ATB 1 og 6.

Se også HSC tariferingsudtalelse til underpos. 7323 99.

 

7323 99

Affaldsbeholdere med hjul, fremstillet af galvaniseret stål, til midlertidig opbevaring af affald, skrald og skrot. Beholderne er fremstillet med et låg, et håndtag, to hjul på en metalaksel og har et rumindhold på 120 eller 240 liter. Beholderne foreligger i to kombinationer: metalbeholder med plastlåg eller metalbeholder med metallåg. De er bestemt til udendørs brug til opbevaring af affald indtil indsamling og transport med henblik på bortskaffelse eller genvinding.

Anvendelse af ATB 1 og 6.

Se også HSC tariferingsudtalelse til underpos. 3924 90.

 

9022 90

Retningspanel med tyndfilmtransistor og fotodiode (TFT-PD), bestående af glassubstrat med flere millioner pixel, længde 40 cm, bredde 30 cm. Hver pixel består af en tyndfilmtransistor og en fotodiode. Kredsløbene er udformet på glassubstratet gennem ætsnings- og udfældningsprocessen.

Panelet modtager synligt lys gennem en scintillator, som omdanner røntgenstrålen til synligt lys, og omdanner det synlige lys til elektriske signaler. Det anvendes i en digital røntgendetektor til medicinske og industrielle formål.

Anvendelse af ATB 1 bestemmelse 2 b) til kapitel 90) og 6.

 

9403 90

Skuffesider med rulleudtræk bestemt til at anbringe en udtræksskuffe. Hver side består af en dobbeltvægget metalprofil og et bundstykke med riller. Rillerne er bestemt til placering af rulleudtrækkene samt skuffens front, bagpanel og bund.

Skuffesiderne foreligger med rulleudtræk samt beslag og clips til fastgørelse af skuffen i det møbelelement, hvor skuffen skal placeres.

Skuffesiderne er fremstillet på mål og anvendes sammen med andre dele til at udgøre skuffer til møbler; for eksempel til sokler, kabinetter, skrivepulte, kommoder eller borde med skuffer.

Anvendelse af ATB 1 og 6.