Dato for udgivelse
29 Apr 2020 10:29
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0196848
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.


Kommissionen har ved delegerede forordning (EU) 2020/578 offentliggjort i EU-tidende L 133 af 28. april 2020 ændret Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår ændring henvises til teksten i (EU) 2020/578.

Forordningen trådte i kraft den 28. april 2020 og anvendes fra 1. maj 2020.