Dato for udgivelse
28 Apr 2020 10:36
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/571 offentliggjort i EU-tidende L 132 af 27. april 2020 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale (toldtariffens pos. 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 og 6912 00 29 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2131, og om godtgørelse af opkrævet told.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2020/571.

Forordningen træder i kraft den 28. april 2020.