Dato for udgivelse
27 Apr 2020 11:17
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
20-0605367
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Nye tariferingsforordninger og ændringer til forklarende bemærkninger til KN


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

  • Punkt 1 vedr. vinylidenfluorid- og hexafluoropropylencopolymer i ubearbejdet form udgår af forordning nr. 594/2009. Dette er offentliggjort i forordning 2020/404, der er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 80 af 17. marts 2020 og trådte i kraft 6. april 2020.

  • Forordning 2020/516 vedrører et tomt rør af zirconiumslegering. Varen tariferes i KN-kode 8109 90 00. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 114 af 14. april 2020 og træder i kraft 4. maj 2020.

  • Forordning 2020/517 vedrører en vare bestående af en guirlande af kunstig ædelgran og en LED-lyskæde. Varen tariferes i KN-kode 6702 10 00. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 114 af 14. april 2020 og træder i kraft 4. maj 2020.

  • Forordning 2020/523 vedrører supplerende bestemmelse 2 til kapitel 90. Bestemmelsen beskriver hvad udtrykket "ortopædiske artikler" omfatter i underposition 9021 10 10. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 116 af 15. april 2020 og træder i kraft 5. maj 2020.

  • Forordning 2020/524 vedrører ophævelse af forordning nr. 863/2013, der vedrører en "realtidsurmodel" . Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 116 af 15. april 2020 og træder i kraft 5. maj 2020.

Kommissionen har desuden vedtaget følgende ændringer i forklarende bemærkninger til KN:

  • Der er ændringer til følgende KN-koder i de forklarende bemærkning: 5106 10 10, 7307 19 10, 7307 19 00, 8481 10 05 og 8536 70 00. Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C124 af 17. april 2020.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret