Dato for udgivelse
17 Apr 2020 10:03
Til
Importører mv.
Sagsnummer
15-2771665
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Genindførelse af en endelig antidumpingtold og udligningstold på importen af visse rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien  for så vidt angår Jindal Saw Limited som følge af Rettens dom i sag T-300/16


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/526 offentliggjort i EU Tidende L 118 af 16. april 2020 genindført en endelig udligningstold på importen af visse rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) (Toldpos. 7303 00 10 10 og 7303 00 90 10) med oprindelse i Indien (IN) og fremstillet af Jindal Saw Limited (C054) fra den 19. marts 2016.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/527 offentliggjort i EU Tidende L 118 af 16. april 2020 genindført endelig antidumpingtold på importen af visse rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) (Toldpos. 7303 00 10 10 og 7303 00 90 10) med oprindelse i Indien (IN) og fremstillet af Jindal Saw Limited (C054) fra den 19. marts 2016.

Den endelige udligningstold og antidumpingtold, der blev indført skal også opkræves af import registreret i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1250 om at gøre importen af visse rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien til genstand for registrering som følge af genoptagelsen af undersøgelsen med henblik på gennemførelse af dommene af 10. april 2019 i sag T-300/16 og T-301/16 vedrørende gennemførelsesforordning (EU) 2016/387 og (EU) 2016/388 om indførelse af en endelig udligningstold og en endelig antidumpingtold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien.

Toldmyndighederne pålægges at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 1, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1250, som ophæves hermed.

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2020/526

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2020/527

Forordningerne træder i kraft 17. april 2020.