Dato for udgivelse
07 Apr 2020 10:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0249242
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 offentliggjort i EU-tidende L 108 af 6. april 2020 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber (toldtariffens pos. 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 og 7019 90 00 80) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Egypten (EG).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2020/492.

Forordningen træder i kraft den 7. april 2020.