Dato for udgivelse
31 Mar 2020 13:31
Til
Virksomheder, der benytter servicen USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent udstillet af Motorregistret.
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Der varsles hermed ændring af USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent i Motorregistret (DMR). Servicen opdateres per 1. juli 2020.

Servicen tilføjes nye felter.


For brugere af service stillet til rådighed efter Lov om registrering af motorkøretøjer § 17, stk. 2, varsles hermed ændring af USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent. Servicen opdateres per 1. juli 2020.

De pågældende virksomheder er parkeringsvirksomheder, advokater og inkassovirksomheder, genbrugspladser, redningstjenester, finansieringsvirksomheder og offentlige myndigheder m.fl.

Ændringerne gør det muligt for parkeringsvirksomheder at differentiere afgiften på basis af køretøjernes anvendelse.

Servicen tilføjes 1 eller 2 nye felter. Felterne indeholder følgende oplysninger:

  • KøretøjAnvendelse

Tidsplan

Den endelige version af den ændrede service lægges på interessent-sharepoint i maj 2020.