Dato for udgivelse
06 Mar 2020 10:07
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0301235
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførsel af en midlertidig udligningstold på importen af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Egypten.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/379 offentliggjort i EU-tidende L 69 af 6. marts 2020 indført en midlertidig udligningstold på importen af endeløse filamenter af glasfibervarer, i øjeblikket henhørende under taric-kode 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 og 7019 12 00 39, med oprindelse i Egypten (EG).

For så vidt angår den midlertidige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2020/379.

Forordningen træder i kraft den 7. marts 2020.