Dato for udgivelse
24 Feb 2020 09:33
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0017291
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
14.02.2020
7604 10 10 00 Udgår og erstattes af:
7604 10 10 - - Stænger:
11 - - - Adskilte, med et indhold af aluminium på 99,3 % eller derunder 7,5%
90 - - - I andre tilfælde 7,5%
7604 10 90 10-90 Udgår og erstattes af:
7604 10 90 - - Profiler:
- - - Forsynet med et specifikt fabrikationsnummer, til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:
11 - - - - Adskilte, med et indhold af aluminium på 99,3 % eller derunder  7,5%
19 - - - - I andre tilfælde 7,5%
- - - Koniske, til forstærkning af sideror, til anvendelse i visse typer af luftfartøjer:
25 - - - - Adskilte, med et indhold af aluminium på 99,3 % eller derunder 7,5%
29 - - - - I andre tilfælde 7,5%
- - - I andre tilfælde:
80 - - - - Adskilte, med et indhold af aluminium på 99,3 % eller derunder 7,5%
89 - - - - I andre tilfælde 7,5%
7608 10 00 10-90 Udgår og erstattes af:
7608 10 00 - Af ulegeret aluminium:
- - Forsynet med fittings, til rørledninger til gasser eller væsker til anvendelse i civile luftfartøjer:
11 - - - Adskilte, ikke svejsede, med et indhold af aluminium på 99,3 % eller derunder 7,5%
19 - - - I andre tilfælde 7,5%
20 - - Rør og røremner, brugsklare, der anvendes som hydrauliske rørledninger eller som rørledninger til brændstoffer eller smøremidler, til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 7,5%
- - I andre tilfælde:
80 - - - Adskilte, ikke svejsede, med et indhold af aluminium på 99,3 % eller derunder 7,5%
89 - - - I andre tilfælde 7,5%
7610 90 90 00 Udgår og erstattes af:
7610 90 90 - - Andre varer:
10 - - - Stænger, profiler (også hule), rør; adskilte, ikke svejsede, fremstillet af aluminium, også ulegeret, med et indhold af aluminium på 99,3 % eller derunder 6%
90 - - - Andre varer 6%
21.02.2020
2103 90 90 10-80 Udgår og erstattes af:
2103 90 90 - - Andre varer:
- - - Med indhold af tomat:
11 - - - - Mononatriumglutamat, i blanding eller opløsning, der indeholder mindst 50 % mononatriumglutamat i tørvægt 7,7%
19 - - - - Andre varer 7,7%
- - - I andre tilfælde:
81 - - - - Mononatriumglutamat, i blanding eller opløsning, der indeholder mindst 50 % mononatriumglutamat i tørvægt 7,7%
89 - - - - I andre tilfælde 7,7%
2104 10 00 10-90 Udgår og erstattes af:
2104 10 00 - Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf:
- - Med indhold af tomat:
11 - - - Mononatriumglutamat, i blanding eller opløsning, der indeholder mindst 50 % mononatriumglutamat i tørvægt 11,5%
19 - - - I andre tilfælde 11,5%
- - I andre tilfælde:
81 - - - Mononatriumglutamat, i blanding eller opløsning, der indeholder mindst 50 % mononatriumglutamat i tørvægt 11,5%
89 - - - I andre tilfælde 11,5%
2104 20 00 00 Udgår og erstattes af:
2104 20 00 - Homogeniserede sammensatte fødevarer:
11 - - Mononatriumglutamat, i blanding eller opløsning, der indeholder mindst 50 % mononatriumglutamat i tørvægt 14,1%
90 - - I andre tilfælde 14,1%
3824 99 92 98 - - - - - - - Mononatriumglutamat, i blanding eller opløsning, der indeholder mindst 50 % mononatriumglutamat i tørvægt 6,5%
3824 99 93 89 - - - - - - - Mononatriumglutamat, i blanding eller opløsning, der indeholder mindst 50 % mononatriumglutamat i tørvægt 6,5%
3824 99 96 89 - - - - - - Mononatriumglutamat, i blanding eller opløsning, der indeholder mindst 50 % mononatriumglutamat i tørvægt 6,5%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2020) som udkommer ultimo marts 2020.